އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ދުނިޔެ - ކޮރޯނާވައިރަސް

ސިންގަޕޫރުގައި ކޮރޯނާ އެލަރޓް އޮރެންޖަށް: ޗައިނާއާ ގުޅުމެއް ނެތިވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެނީ!

  • ޗައިނާއާ ގުޅުމެއްނެތި އެ ޤައުމުން 4 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ
  • ިމިއީ އެ ޤައުމުން މިހާތަނަށް ނެރުނު 2 ވަނަ އޮރެންޖް އެލަރޓް
  • އޮރެންޖް އެލަރޓްގެ މާނައަކީ ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަން

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ | 7 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 19:25 | 35,497

ކޮރޮނާވައިރަސް އެލަރޓް އޮރެންޖްއަށް ލުމުގެ މާނައަކީ ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަން - ބީޑީނިއުސް24

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަަމަ ފެނުނު ޗައިނާއާއި ގުޅުމެއް ނެތި، ސިންގަޕޫރުގައިވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުވާ މިންގަނޑު ތެރޭގައި ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ޗައިނާގެ މަސް ފެކްޓަރީއަކަށް ގޮސްފައިވުން ހިމެނިފައިވާއިރު، ސިންގަޕޫރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ޗައިނާއާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތިވެސް އެ ޤައުމުން 4 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ކޮރޯނާވައިރަސް އެލަރޓް މަތިކޮށް "އޮރެންޖް އެލަރޓް" ވަނީ ނެރިފައެވެ.

މިއީ 2009 ގައި އެ ޤައުމުގައި ސްވައިން ފްލޫ ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން އޮރެންޖް އެލަރޓެއް ނެރުނު ފަހުން އެފަދަ އެލަރޓެއް ނެރުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އޮރެންޖް އެލަރޓްގެ މާނައަކީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކާތެރިކަން އާންމުންނަށް އޮތް މިންވަރު އެވަރެޖް މިންގަނޑެއްގައި އޮތުމަށްފަހު ނުރައްކާ ބޮޑު މިންގަނޑަކަށް ބަދަލުވެފައިވާކަމެވެ. އަދި އެ ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމެވެ.

އެގޮތުން އޮރެންޖް އެލަރޓް ނެރުމުން އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅުން ވީހާވެސް މަދުކޮށް، ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރެވިގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ފިނިހޫނުމިން ޤަވާއިދުން ޗެކް ކުރުމާއި، ނިއުމޯނިއާ ފަދަ ބަލިތައް ހުންނަ މީހުން ވަކިން ގެންގުޅުމާއި، ސުކޫލުތަކުން ބާއްވާ އިންޓަރ ސުކޫލު އަދި އެކްސްޓަރނަލް ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.