އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ކޮރޯނާވައިރަސް

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް: ތައިވާނުން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ

  • ތައިވާނުން ބުނެފައިވަނީ މި ދެމީހުންނަކީ 70 އަހަރުގެ ދެ އަންހެނުންކަމަށް

ކ. މާލެ | 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 21:42 | 2,537

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ދަނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން - ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރ

ތައިވާނުން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

ތައިވާނުން ބުނެފައިވަނީ މި ދެމީހުންނަކީ 70 އަހަރުގެ ދެ އަންހެނުންކަމަށެވެ. އަދި މިމީހުންނަކީ ވޫހާންގައި ދިރިއުޅޭ ދެ މީހުންކަމަށާއި މި ދެ މީހުން ތައިވާނަށް އައިސްފައިވަނީ ތައިވާންގެ ތަންތަން ބަލާލުމަށްކަމަށެވެ.

މިދެމީހުންގެ ޙާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ތައިވާނުން ބުނެފައިވެ އެވެ. މިއާއެކު ތައިވާނުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު މިވަނީ ހަތަކަށް އަރާފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން 4585 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން 106 މީހުންވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.