ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ދުނިޔެ - ކޮރޯނާވައިރަސް - ވޫހާން

ބަލި ފެތުރުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ބަލީގެ ވާހަކަ ހާމައެއް ނުކުރޭ: ވޫހާންގެ މޭޔަރު

  • ބައްޔާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން މައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ދާ ރޭޓާއި މެދު އާންމުން ތިބީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 19:48 5,358

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ޗައިނާގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކްރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ހާމަނުކޮށް ހިފަހެއްޓި ކަމަށް ވޫހާން ސިޓީގެ މޭޔަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވޫހާންގެ މޭޔަރު ޒޯއު ޒިއަންވަންގ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބައްޔާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ދާ ރޭޓާމެދު ޢާންމުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިބިކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތު އޮއްވާ ސަރުކާރުން މި ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައް ހާމަނުކޮށް ފޮރުވިކަމަށް އޭނާ ވަނީ މައި ސަރުކާރަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޗައިނާގެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވަނީ ނެޝަނަލް ހެލްތު ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބަލިފެތުރެމުން ލޯކަލް ގަވަމަންޓްއިން އަންގަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަން ރަސްމީކޮށް ހާމަކުރުމުގެ ކުރިން ސްޓޭޓް ކައުންސިލުން އެކަމުގެ ހުއްދަ ދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ވޫހާން ސިޓީން ބޭރަށް ދެވޭގޮތަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ މީގެ ކުރިން ނަގާފައިނުވާ ބޮޑު ނިންމުމެއް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ޒިންމާ އޭނާ އުފުލާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް