އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް: ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިނުވާ ޖަޕާނުގެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިއްޖެ

  • މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ މީހަކީ އުމުރުން 60 ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ މީހެއް
  • މިމީހާއަކީ ޖަޕާނުގައި ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރާ ބަހެއްގެ ޑްރައިވަރެއް
  • މިމީހާވަނީ މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ވުހާން އިން އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް ގޮވައިގެން ދަތުރުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 16:07 | 6,131

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަންނަނީ ޤައުމުތަކުން އަޅަމުން - ނިއު ޔޯކް ޕޯސްޓް

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިނުވާ ޖަޕާނުގެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިއްޖެކަމަށް ޖަޕާނުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

ޖަޕާނުން ބުނީ މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ މީހަކީ އުމުރުން 60ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ މީހެކެވެ. އަދި މިމީހާއަކީ ޖަޕާނުގައި ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރާ ބަހެއްގެ ޑްރައިވަރެކެވެ. މިމީހާވަނީ މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ވުހާން އިން އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް ގޮވައިގެން ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ވުހާން އަކީ ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު އަދި މިވައިރަސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ތަނެވެ.

ޖަޕާނުގެ މިމީހާއަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިޔުމޯނިއާ އަށް ފަރުވާދީފައި ކަމަށާއި، އަދި އެމީހާ މިހާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖަޕާނުން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ވުހާންގައި ދިރިއުޅޭ ޖަޕާނުގެ މީހެއްގެ ގައިން ވަނީ މީގެކުރިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައެވެ. އެމީހާ ޖަޕާނަށް އައިސްފައިވަނީ ޗުއްޓީއެއްގައި މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޖަޕާނުން މިހާތަނަށް ވަނީ މިވައިރަސްގެ އަސަރު ހަ މީހެއްގެ ގައިން ފެނިފަ އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ޖަޕާނުން ބުނެފައިވަނީ ވުހާންގައި ތިބި އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ޖަޕާނުން ގެނައުމަށް ފްލައިޓެއް ފޮނުވުމަށް ޗައިނާއިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިމީހުންނަކީ ވުހާންގައި ދިރިއުޅޭ ޖަޕާނުގެ 650 މީހުންނެވެ.

ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހު ޓޯކިޔޯއިން ދާ މިފްލައިޓުން ވުހާންގައި ތިބި 200 ޖަޕާން މީހުންނަށް ޖަޕާނަށް އާދެވޭނީ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން އަންނަނީ ޗައިނާގައި ތިބި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ވުހާންގައި ތިބި އެޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ޤައުމުތަކަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.