ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ފުލުހުން

11 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި އުމުރުން 60 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު
  • މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުޤީޤުކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 15:26 2,557

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓު ޢަމުރެއްގެ ދަށުން އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ނޮދަރން ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނޭ ރަށެއްގައި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އެއް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން 27 ޖެނުއަރީގެ މެންދުރު 12:00 ހާއިރު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 60 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުޤީޤުކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތައް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މިންވަރާއި މީގެކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް