އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ފިލިޕީންސް - ނިއު ކްރޯނާ ވައިރަސް

ފިލިޕީންސްއަށް އެތެރެވި ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

  • ޗައިނާގެ ވޫހާންސިޓީން ދަތުރުކުރި 156 ޗައިނާ މީހުން ކަލިބޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ރޯޔަލް ޗާޓާޑް ފުލައިޓެއްގައި އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވޭ
  • މިއީ ކަލިބޯ އިން ވޫހާންއަށް ދަތުރުކުރާނެ ފަހު ފުލައިޓް ކަމަށް ފިލިޕީންސް އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި
  • ޗައިނާއިން 500 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ކަލިބޯ އެއަރޕޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރި

ކ. މާލެ | 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 00:22 | 9,715

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން އަނބުރާ ވޫހާންއަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލި ރޯޔަލް އެއަރލައިންގެ ބޯޓު - ސީ.އެން.އެން

ޗައިނާގެ އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ނިއު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ވޫހާން ސިޓީން ފިލިޕީންސްގެ ވެރިރަށް މެނީލާ އަށް ދަތުރުކުރި ޗައިނާ މީހުން އަނބުރާ އެޤައުމަށް ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ބުނެފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެޤައުމަށް ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ދަތުރުކުރި 156 ޗައިނާ މީހުން ކަލިބޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ރޯޔަލް ޗަރޓެޑް ފުލައިޓެއްގައި އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކަލިބޯ އިން ވޫހާންއަށް ދަތުރުކުރާނެ ފަހު ފުލައިޓް ކަމަށް ފިލިޕީންސް އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ބޯޑު އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ކަރމެލޯ އަރސިލާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޗައިނާއިން 500 އާ ގާތްކުރާ ޢަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ކަލިބޯ އެއަރޕޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ވޫހާނުން ދަތުރުކުރުން މަނާކުރި ނަމަވެސް އެމީހުން ދަތުރުފެށި މަންޒިލަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

ފިލިޕީންސް އަށް ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރި ނަމަވެސް، އެއްވެސް މީހާކު ކަރަންޓީން ނުކުރާކަމަށާއި، އެއީ އެއިން މީހެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިފައި ނުވާތީ ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.