ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ވެލެންސިއާ އަތުން ބަލިވެ ބާސާއަށް ހާސްކަމެއް!

  • މި މެޗު ވެލެންސިއާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • މި މެޗުގައި ވެލެންސިއާއިން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑަކީ ބާސާ ކުޅުންތެރިންއަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެއް
  • މި ނަތީޖާއާއިއެކު ވެލެންސިއާއިން އޮތީ ލީގު ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 26 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 15:40 2,370

ބާސާ އަދި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ވެލެންސިއާ އަދި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ވެލެންސިއާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ވެލެންސިއާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ވެލެންސިއާއިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވެލެންސިއާއިން ގެންދިޔައީ ބާސާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެލެންސިއާ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ވެލެންސިއާ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އެޓީމުން ވަނީ ނަގާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ހާފުގައި ވެލެންސިއާގެ ކެވިން ގެމެއިރޯ އަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ވެލެންސިއާއިން އެޓީމު ކުރަމުންގެންދިޔަ އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކުރިއިރު މި ހާފުގައި ވެލެންސިއާ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ފުލުފުލުގައި ބާސެލޯނާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 48 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެލެންސިއާއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑަކީ ބާސެލޯނާގެ ޖޯޑީ އަލްބާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ވެލެންސިއާއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެލެންސިއާއިން ވަނީ

އިތުރު ލަނޑެއްޖަހާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ މެކްސީ ގޮމޭޒް އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ބާސާއިން ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ އެއް މެޗު އިތުރަށްކުޅެ، ލިބުނު 43 ޕޮއިންޓާއިއެކު އެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 20 މެޗުން 43 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ތިން ވަނައިގައި އޮތް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް 20 މެޗުން ލިބިފައި ވަނީ 35 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް