ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - ކޮރޯނާވައިރަސް

ހޮންގ ކޮންގގައި އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށް ޗައިނާއަށް ކުރަން އޮތް ދަތުރުތައް މަޑުޖައްސާލައިފި

  • ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 އާ ހަމައަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
  • ހޮންކޮންގ އިން ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު އެގައުމުގެ 5 މީހަކަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައި
  • މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 122 މީހަކު ހޮންކޮންގ ގައި ތިބިކަމަށް އެގައުމުން ބުނޭ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 26 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 07:18 5,958

ހޮންކޮންގ ގެ ލީޑަރ ކެރީ ލެމް - ރޮއިޓަރސް

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅިގެން ހޮންގ ކޮންގގައި ވައިރަސްގެ އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށް ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް މަދުކުރުމަށް އެގައުމުގެ ލީޑަރ ކެރީ ލެމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ޗައިނާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުނު ސިޓީކަމުގައިވާ ވުހާން އިން ހޮންކޮންގ އިން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލައިޓް އަދި ރޭލް ދަތުރުތައް ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ޗައިނާގެ އައު އަހަރާ ދިމާކޮށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 އާ ހަމައަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކުދިންގެ ޗުއްޓީ އިތުރުކުރުމަށްވެސް އޮފިޝަލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ހޮންގ ކޮންގ އިން ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު އެގައުމުގެ 5 މީހަކަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިހުރިހާ މީހުންވެސް ގުޅިފައިވަނީ މިވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ވުހާން އާއެވެ. މީގެއިތުރުން މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 122 މީހަކު ހޮންކޮންގ ގައި ތިބިކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

ހޮންކޮންގ ގެ ލީޑަރު ކެރީ ލެމް ވަނީ ޗައިނާއަށް ކުރައްވަން އޮތް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާއި އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ކެންސަލްކުރައްވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާއަށް ކުރާ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ގޮވާލާފައިވާ ގޮވާލުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލެމް ވިދާޅުވީ ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް މެދުކަނޑާލުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ލެމް ވަނީ އިތުރު މާސްކު ހޯދުމަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންފައެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ހޮންގ ކޮންގ އިން ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު 39 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ގައިންނެވެ. އޭގެފަހުން ހޮންގ ކޮންގ އިން ވަނީ އެއަރޕޯޓާއި ރެއިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ބައްޔަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފަ އެވެ.

އަދި ހޮންކޮންގ ގެ އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ އޮފީސްތަކުގައާއި އާންމު ތަންތަނުގައި މާސްކު ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް