އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ކްރޯނާ ވައިރަސް - މެލޭޝިއާ

މެލޭޝިއާއިން ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައި ތިބި 3 މީހަކު ފެނިއްޖެ

  • ވައިރަސްއަށް ހުށަހެޅުނު ތިން މީހުންނަނީ ސިންގަޕޫރުގައި މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 66 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާއާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް
  • ސިންގަޕޫރުގައި ކްރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއެކު ޗައިނާއަށް ނިސްބަތްވާ 8 މީހަކު އުޅުނު
  • މި ގްރޫއްޕުގައި ހިމެނޭ އިތުރު އަށް މީހަކު ހޯދިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެމީހުން ޖޮހޮރު ބަހުރަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށް އިދާރާތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 18:36 | 5,800

މެލޭޝިއާގެ އޮފިޝަލަކު އެއާޕޯޓުގައި އެގައުމަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން މޮނިޓަރ ކުރަނީ - ސީއެންއޭ

މެލޭޝިއާއިން ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މި ބައްޔަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވި ޤައުމެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ނޭޕާލުން އެކަކު ފެނިފައިވާ އިރު، އިންޑިއާއިން ވެސް މި ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބަޔަކު ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޒުލްކެފްލީ އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ވައިރަސްއަށް ހުށަހެޅުނު ތިން މީހުންނަނީ ސިންގަޕޫރުގައި މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 66 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާއާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މެލޭޝިއާގެ ޑެޕިއުޓީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ލީ ބޫން ޗީއި ވިދާޅުވީ ސިންގަޕޫރުގައި ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއެކު ޗައިނާއަށް ނިޞްބަތްވާ 8 މީހަކު އުޅުނު ކަމަށާއި، އެމީހުން މެލޭޝިއާއަށް އެތެރެވުމާއެކު ޖޯހޯރު ބަހްރުގެ ހޮޓަލެއްގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ތިން މީހުންނަށް ދަނީ ކުއަލާ ލަމްޕޫރުގެ ސުންގައި ބުލޮޝް ހޮސްޕިޓަލުގައި މޮނިޓަރ ކުރެވެމުންނެވެ.

ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ތިން މީހުންނަކީ ސިންގަޕޫރުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ އަންހެނުންނާއި ދެ ކާފަ ދަރިންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އަންހެން މީހާގެ އުމުރަކީ 65 އަހަރެވެ. އަދި ދެ ކާފަ ދަރިންގެ އުމުރަކީ 2 އަހަރާއި 11 އަހަރެވެ.

މި ޢާއިލާ ދަތުރުކުރި ގޮތް ކިޔައިދެއްވަމުން މެލޭޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޒުލްކެފްލީ ވިދާޅުވީ އެމީހުން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ގޮންޒޫ އިން ސިންގަޕޫރަށް، މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޢާއިލާގައި ހިމެނޭ ކާފަ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ސިންގަޕޫރުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒުލްކެފްލީ ވިދާޅުވީ މެލޭޝިއާގެ މިނިސްޓްރީއަށް މިކަމުގެ އެލަރޓް ދީފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކަމަށާއި، މި ޢާއިލާގެ އިތުރުން ހަތަރު މީހުންގެ އެހެން ޢާއިލާއެއް ވެސް އެމީހުންނާއެކު ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ އިތުރު 8 މީހަކު ހޯދިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެމީހުން ޖޯހޮރު ބަހުރަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން 850 މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 26 މީހުން މި ބަލީގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޗައިނާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގައި މި ބަލި ފުރަތަމަ ފެނުނު ހޫބޭ ޕްރޮވިންސް އިން 12 މީހަކު މަރުވެފައިވާ އިރު އެހެނިހެން ސިޓީތަކުން 13 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ޗައިނާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ހިސާބުތަކުގައ 40 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދަނީ ދިރިއުޅެމުންނެވެ. އަދި މި ޞަރަޙައްދުތަކުގެ ޢާންމު ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ އިރު، ޗައިނާގެ އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތަކަށް ވެސް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައެވެ.

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން އެ ޤައުމުގެ 15 ޕްރޮވިންސަކުން މިހާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޗައިނާއިން ގެންދަނީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ކްރޯނާ ވައިރަސް ބަލި ފެނިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަޕާން، ތައިލެންޑް، ސައުތު ކޮރެއާ، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ނޭޕާލް، ސިންގަޕޫރު، މެލޭޝިއާ އަދި އިންޑިއާއިން ވަނީ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ ބައެއް ފެނިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.