ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް

ޝަހިންދާ މަރާލަން ފަސް ނުޖެހޭނަމޭ ބުނި ޒުވާނާގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ!

  • މި ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު
  • އޭނާގެ މައްޗަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ޓްވީޓަކާއި ގުޅިގެން
  • އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ބިރުދެއްކުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައި

ކ. މާލެ | 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:40 | 22,409

ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް - ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ދީނަށް ހަޖޫޖަހައި، ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓު ލިޔުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ބާނީ ޝަހިންދާ އިސްމާއިލްއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިންކަމަށް ބުނާ ޒުވާނާގެ އަޑުއެހުން ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބިރުދެއްކުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ޏ ފުވައްމުލައް ހޯދަނޑު އަލީ ރަވާއު މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ގެ މައްޗަށެވެ. ރަވާއުގެ މައްޗަށް މި ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރަވާއުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުން މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާ ހ އަށް ހަވާލާދީ ރ ގެ ދަށުން ބިރުދެއްކުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ކުރި ޓްވީޓަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ޝަހިންދާ އިސްމާއިލްއާއި ގުޅޭގޮތުން ލިއެފައިވާ ޕޯސްޓެއް ރިޓްވީޓް ކުރަމުން އޭނާވަނީ "މީނާ މަރާލަން ފަސް ނުޖެހޭނަން" އެ އިބާރަތް ޓްވީޓުގައި ލިއެފައެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ އެ ޓްވީޓާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:45 އަށް ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އޭނާއަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.