ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
އެމްއެމްޕީއާރްސީ

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ފްރޮމް ހާ ޓު ސީނު ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓްރީގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން އިފްތިހާހް ކޮށްފި

  • މިއީ ހަޤީޤީ ރާއްޖެ ފަތުރުވެރިންނަށް ދައްކާލުމުގެ މަގްސަދުގައި ގެނެސްދޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް
  • ބޭނުމަކީ ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ކުރެވެން ހުރި ތަޖުރިބާތައް އަންގައިދިނުން
  • މި ޑޮކިއުމަންޓްރީގައި ޖުމްލަ 41 އެޕިސޯޑް ހިމެނޭނެ

ކ. މާލެ | 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:07 | 6,043

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ފްރޮމް ހާ ޓު ސީނު ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓްރީގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން އިފްތިހާހް ކުރުން - އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ އާއި ޤާ ޓު ސީނު ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ފްރޮމް ހާ ޓު ސީނު" ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓްރީގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން އިފްތިހާހް ކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ޑޮކިއުމަންޓްރީ ވީލޮގް "ވިޒިޓް މޯލްޑިސް ފްރޮމް ހާ ޓު ސީން" އިފްތިތާހް ކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ހަޤީޤީ ރާއްޖެ ފަތުރުވެރިންނަށް ދައްކާލުމުގެ މަގްސަދުގައި ގެނެސްދޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެކެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ، އަންނަ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭ މި ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓްރީއަކީ ރާއްޖެއަށް އަންނަން ގަސްތުކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމާއި ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ދައްކުވައިދޭ ވީލޮގެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ލޮގުގައި ދައްކައިދޭނީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި، ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުން ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ވީލޮގް ނެގުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން އެންމެ ދެކުނަށް ކުރާ މި ދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އޮންނަ ގޮތާއި ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ކުރެވެން ހުރި ތަޖުރިބާތައް އަންގައިދިނުން ކަމަށް އެމްއެޕްޕީއާރްސީން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ވީލޮގްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ދެއްކުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ ހއ. ހދ އަދި ލ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކެވެ.

ޖުމްލަ 41 އެޕިސޯޑްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރާ މި ސީޒަންގެ ކޮންމެ އެޕިސޯޑެއްގައި 45 މިނިޓްގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ދަތުރު ކުރިއަށްދާއިރު ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓް ފޯމްތަކާއި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވެމުންދާނެ އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ، 2020 ގެ ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިން ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު އަމާޒެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް މެދުވެރިކޮށް ވަކި ހާއްސަ ސެގްމެންޓް އެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަޤާފަތް ޕްރޮމޯޓް ކުރުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރުކަން ބަޔާންކޮށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ، ސަރުކާރުން ކަނޑައެދި 1.5 މިލިއަންފަތުރުވެރިންގެ އަމާޒު ލަފާކުރި ތާރީހުގެ 33 ދުވަސްކުރިން ހާސިލްކުރެވުނުއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށްރާއްޖެ ވަނީ 1.7 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ. މިއީ 2013 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 14.7 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.