އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އަހުމަދު އަދީބް

އަދީބުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދެ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

  • ދައުލަތުން ވަނީ ހިޔާނާތުގެ އިތުރު ދައުވާތަކެއް އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި
  • ކުރިން އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ ވަކީލުގެ އެދިލެއްވުމަކަށް
  • އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 އަށް

ކ. މާލެ | 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:38 | 3,760

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލް ޤަފޫރު - ޓްވިޓަރ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލް ޤަފޫރުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދެ ދައުވާއަކާއި ގުޅޭ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު މެންދުރު 14:00 އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަކާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެކެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް ހިޔާނާތުގެ އިތުރު ދައުވާތަކެއްވެސް ކޮށްފައިވާއިރު، އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ހިޔާނަތްތެރި ވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެއް މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގައިވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ދިފާއީ ވަކީލުގެ އެދިލެއްވުމަކަށް އެ އަޑުއެހުން ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްލާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައިގައި އޭގެ ކުރިންވެސް އަޑުއެހުމެއް ތާވަލު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެފަހަރުވެސް ދިފާޢީ ވަކީލުގެ އެދިލެއްވުމަކަށް އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްލާފައިވެއެވެ.

އަޑުއެހުންތައް ކެންސަލް ކުރައްވާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވާލުމަށް "ރާއްޖެއެމްވީ" އިން ގުޅާލުމުން އަދީބުގެ ވަކީލު ފޯނަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތުގެ އިތުރު ދަޢުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާއިރު، ޓަގު ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިއަކަށްވެގެން ފިއްލަވައިގެން އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލާގައި އަދީބު ތިން މަހާއި 18 ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ޙުކުމުގެ މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުންކުރި ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ ތިން މަހާއި 18 ދުވަހު ޖަލަށްލާން ޙުކުމްކުރި ފަހުންވެސް ދައުލަތުން ވަނީ ޚިޔާނާތުގެ އިތުރު ދަޢުވާތަކެއް ވެސް އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލައިފައެވެ.

ޅ. މާބިންހުރާ ކުއްޔަށްދީގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލަ އަދީބުގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ހުކުމްކުރުމާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށް އެ މައްސަލާގައި އަދީބު މުޖުތަމަޢަށް ދޫވެފައި ހުރެއްޖެނަމަ މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެތީ އާއި ފިއްލަވާފާނެތީ އަދި އެކަން ކަށަވަރުވެފައިވާތީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އަދީބު ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުން އެދުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އަދީބު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރު ނެރިފައިވެއެވެ.

ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން ބަލި ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު ޖަލު ބަންދުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު އަދީބު ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނިކޮށް ވަރގޯ 9 ކިޔާ ޓަގް ބޯޓެއްގައި އިންޑިއާގެ ޓުޓްކޮރިން ބަނދަރުން އެ ގައުމަށް އެތެރެވާން އުޅެނިކޮށް އަދީބު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.