ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ސީޕީ މުނާޒް

ސީޕީ މުނާޒް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި، އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއީ ލިބުނު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް

  • މުނާޒް ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު
  • އެ މަޤާމަށް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް، އަހުމަދު މުހައްމަދު ފުޅު ވަނީ އައްޔަނުކުރައްވާފަ
  • ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި މުނާޒަށް ވަނީ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއްވެސް އަމާޒުވެފައި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 21 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 17:48 14,065

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަމާއި ހަވާލުވެ ހުންނަވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މުނާޒް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި މުނާޒް ވަކިކުރުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް، އަހުމަދު މުހައްމަދު ފުޅު ވަނީ އައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.

މަޤާމުން ވަކި ކޮށްފައިވާކަން އަންގައި ރައީސް އޮފީހުން މުނާޒަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ޓްވިޓަރގައި ހިއްސާކުރައްވާ މުނާޒް ވިދާޅުވީ، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ގުޅިގެން "ޖަލު ހިލުވާލުމަށް" ކުރި ކަންކަން ކާމިޔާބު ނުވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި މުނާޒް ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

މުނާޒް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ޖަލުގައި ހިނގައި ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން މުނާޒަށް ވަނީ ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ވައުދާއެކު އައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި މުނާޒް ނުކުޅެދިފައިވާކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި މުނާޒާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައެވެ.

އޭގެއިތުރުން، ޤައިދީންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ތުހުމަތު ތަކުގެ އިތުރުން، މައާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައާފުދެއްވި ފަރާތްތައް މިނިވަންކުރުމުގެ ތެރޭގައި، އޮޅިގެން ޤައިދީން ދޫކޮށްލެވުމުގެ މައްސަލަތަކެއްވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އަދި އެކަންކަމާއި ގުޅިގެން ކަރެކްޝަންސްގެ މައްޗަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާކަމަށް ބުނެ އެކި ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ކަރެކްޝަންސްއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގައި ދަތިވާކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއްވެސް މުނާޒްގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ދާދިފަހުން ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސައްޙަ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައިވެސް މުނާޒް "ފެއިލް" ވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މީސްމީޑިއާގައި އަޑުއުފުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް