އަންގާރަ 18 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 5
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 24
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - ހިޒްބުﷲ ޖަމާޢަތް

ހިޒްބުﷲ އަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑޫރަސް އިން ކަނޑައަޅައިފި

  • ހިޒްބުﷲ އަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ގުއަޓަމެލާގެ އާ ރައީސް ވަނީ ދެއްވާފަ
  • އިސްރާޢީލްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އިސްރާއިލް ކެޓްޒް ވަނީ މިއީ ހޮންޑޫރަސް އިން ނިންމި ވަރަށް މުހިންމު ނިންމުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 21 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 07:02 3,012

ހިޒްބުﷲ ޖަމާޢަތުގެ ލީޑަރު ހަސަން ނަސްރުﷲ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވަނީ - އަލްޖަޒީރާ

ލުބުނާނުގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާޢަތަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑޫރަސް އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެޤައުމުން އެކަން ނިންމާފައިވާއިރު އެޤައުމުގެ ސެކިޔުރިޓީ މިނިސްޓަރ ލުއިސް ސުއެޒޯ ވިދާޅުވީ ހިޒްބުﷲ އަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާކަމަށާއި އަދި އެޖަމާޢަތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހަކާއި ގުޅުންހުރި ތަންތަން އަދި ފައިނޭންސް ކުރުންވެސް އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިންވެސް ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިޒްބުﷲ އަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ގުއަޓަމެލާގެ އާ ރައީސް ވަނީ ދެއްވާފަ އެވެ. ގުއަޓަމެލާ އިން އަންނަނީ އެޤައުމުގެ އެމްބަސީއެއް އިސްރާޢީލްގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ހޮންޑޫރަސް އިން ނިންމި މިނިންމުމާއި ގުޅިގެން އިސްރާޢީލްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އިސްރާއިލް ކެޓްޒް ވަނީ މިއީ ހޮންޑޫރަސް އިން ނިންމި ވަރަށް މުހިންމު ނިންމުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ހިޒްބުﷲ އަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުން މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ ހިޒްބުﷲ ޖަމާޢަތުގެ އެސެޓްތައް ފްރީޒްކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްވުރެ ފުޅާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން މިދިޔަ އަހަރު އާޖެންޓީނާއަށް ދިން ދެ ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ހިޒްބުﷲއިން ކަމަށް ބުނެ އެގައުމުންވެސް ވަނީ ހިޒްބުﷲ އަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމަށް ނިންމާ އެޤައުމުގައި ހުރި އެޖަމާޢަތުގެ އެސެޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފަ އެވެ.

ހިޒްބުﷲ އަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކެނެޑާ، އޮސްޓްރޭލިއާ، ނިއު ޒިލެންޑް އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި އިސްރާޢީލެވެ. ހިޒްބުﷲ އަންނަނީ މެދުއިރުމަތީގައި އިސްރާޢީލާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް