ދުނިޔެ - އިރާގު

އިރާގުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އަލުން ހައްޔަރުކުރަން ފެށިފަހުން މުޒާހަރާތަކުގައި މިހާތަނަށް ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • ދެ ފުލުހުންވެސް ވަނީ މަރުވެފައި
  • ތިން މީހަކު ޒަޚަމްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދީފައިވޭ
  • މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުން ފެށިގެން އެގައުމުގައި އަންނަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 21 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 07:06 2,122

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުން ފެށިގެން އިރާގުގައި އަންނަނީ މުޒާހަރާކުރަމުން - އަލްޖަޒީރާ

އިރާގުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިހާރު އެޤައުމުގައި ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ހައްޔަރު ކުރަންފެށިފަހުން ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މީގެތެރޭގައި ދެ މީހުންނަކީ ފުލުހުންނެވެ. މި ދެ ފުލުހުން މަރުވީ ބަޞަރާގައި ޢާންމުންގެ މީހަކު ދުއްވަމުންދިޔަ ކާރެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެއެވެ. ކާރުދުއްވަން އިން މީހާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ މުޒާހަރާ ކުރާ ކުރަމުންދިޔަ މީހުންނާއި، ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ދެމެދަށް ނުވަދެ ދެވޭތޯ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެންމެފަހުން އެކާރު ގޮސް ޖެހުނީ ދެ ފުލުހުންގެ ގައިގައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބަޣްދާދުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ތިން މީހަކު ޒަޚަމްވެގެން އެމީހުންނަށް ވަނީ ފަރުވާދީފަ އެވެ. ޒަޚަމްވި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ޒަޚަމްވީ ލައިވް ވަޒަން އަރައިގެން ކަމަށާއި، އަނެކަކު ޒަޚަމްވީ ކަރުނަ ގޭސް ޖެހުމުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ.

މުޒާހަރާކުރަމުން ދިޔަ ތަން ފެނުނު މީހުންނާ ޙަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެފައިވަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުންދިޔަ މީހުން ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް ޕެޓްރޯލް ބޮމާއި ގައު އުކާފައިވާއެވެ. އެއާއެކު ފުލުހުން ރައްދުގައި ކަރުނަ ގޭހާއި ސްޓަން ގްރެނޭޑްސް ޢާންމުންނާއި ދިމާލަށް ޖެހި ކަމަށެވެ.

މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި އަންހެނަކު ރޮއިޓަރސް އާ ވާހަކަދައްކަމުން ބުނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޢާންމުންނަށް ޙަމަލާދިނުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭކަމަށާއި ދެކޮޅުގައިވެސް ތިބީ އިރާޤު މީހުންކަމަށެވެ.

އިރާޤުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މުޒާހަރާތައް ކުރިޔަށްދާއިރު މުޒާހަރާކުރަމުންދާ މީހުންވަނީ ގިނަ ސިޓީތަކެއްގެ މައި މަގުތައްވެސް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުން ފެށިގެން އިރާޤުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންމިދަނީ އެޤައުމުގައި އަވަސް މުއްދަތެއްގައި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލައެވެ. މީގެއިތުރުން ޤައުމުގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށްވެސް އެމީހުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު މި މުޒާހަރާތަކުގައި 450ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް