ހުކުރު 28 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 2
1441 ރަޖަބު 05
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - އެފްރިކާ

ޕްރިންސް ހެރީ އެފްރިކާގެ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ހެރީ ވަނީ މަލާވީ އާއި މޮޒަމްބިއާގެ ރައީސުންނާއި އަދި މޮރޮކޯގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި
  • ސަމިޓްގެ ހަވާސާގައި ހެރީ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރާވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 21 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 02:35 3,874

ޕްރިންސް ހެރީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންގެ ސަމިޓްގައި ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންފައި - ރޮއިޓަރސް

ލަންޑަންގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެފްރިކާގެ 21 ގައުމެއްގެ ލީޑަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ސަމިޓްގައި ޕްރިންސް ހެރީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޮންސަން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދަވާ މިސަމިޓްގައި ހެރީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައި މިވަނީ އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާއިން ވަކިވުމުގެ ހިތާމަފާޅުކުރައްވާ ވާހަކަ ދެއްކިވިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު އެކަމުގެ ހިތާމަ ފާޅުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެރީ ވިދާޅުވީ ޝާހީ އާއިލާއިން ވަކިވުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން އަށް އިތުރު އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށްކަމަށެވެ.

ޝާހީ އާއިލާއިން ހެރީ އާއި މޭގަން ވަކިވެފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް ރަސްމީ ގޮތުން އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހެރީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ އެވެ. އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މިސަމިޓްގެ ތެރޭގައި ހެރީ ވަނީ މަލާވީ އާއި މޮޒަމްބިއާގެ ރައީސުންނާއި އަދި މޮރޮކޯގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން މިސަމިޓްގެ ހަވާސާގައި ހެރީ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

ސަމިޓްގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އިތުރަށް ޚަރުދަނާކޮށް އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. އަދި އެފްރިކާގެ ގައުމުގެތަކުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިން ވުމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް