ބުދަ 19 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 6
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 25
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - އިންޑޮނޭޝިއާ

އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަވަށެއްގައި ބްރިޖެއް ވެއްޓި 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

  • މި ހާދިސާގައި އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިފައިވޭ
  • ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްވެސް ހިމެނޭ
  • މި ހާދިސާގައި ކޯރަށް ވެއްޓުނު 20 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފައިވޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 19:38 1,788

ބްރިޖެއް ވެއްޓި ކޯރު ތެރެއަށް ވެއްޓުނު މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ - ސްކައި ނިއުސް

އަވައްޓެރި އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަވަށެއްގައި ކޯރެއް ހުރަސް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ބްރިޖެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 9 އަށް އަރައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހިނގި މި ހާދިސާގައި އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިފައިވާއިރު، ބްރިޖު ހަލާކުވެ ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ބްރިޖު މަތިން ދިޔަ މީހުން ވަނީ ތިރީގައި އޮތް ކޯރަށް ވެއްޓިފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް އޮޔާގޮސް ބްރިޖު ވެއްޓުނު ސަރަޙައްދާއި 12 މޭލު ދުރުންވެސް ފެނިފައިވެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި ކޯރަށް ވެއްޓުނު 20 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ދަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ލޯކަލް ޑިޒާސްޓަރ އެޖެންސީން ބުނީ، މި ބްރިޖަކީ މީހުން ހިނގުމަށް ބޭނުންކުރާ ބްރިޖެއް ކަމަށާއި، ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ބްރިޖު މަތީގައި ތިބި ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުދިން ތިބީ ފޮޓޯނަގަންކަމަށްވެސް މަންޒަރު ދުއް ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް