އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
އިންޑޮނޭޝިއާ

އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަވަށެއްގައި ބްރިޖެއް ވެއްޓި 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

  • މި ހާދިސާގައި އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިފައިވޭ
  • ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްވެސް ހިމެނޭ
  • މި ހާދިސާގައި ކޯރަށް ވެއްޓުނު 20 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 20 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 19:38 | 2,289

ބްރިޖެއް ވެއްޓި ކޯރު ތެރެއަށް ވެއްޓުނު މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ - ސްކައި ނިއުސް

އަވައްޓެރި އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަވަށެއްގައި ކޯރެއް ހުރަސް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ބްރިޖެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 9 އަށް އަރައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހިނގި މި ހާދިސާގައި އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިފައިވާއިރު، ބްރިޖު ހަލާކުވެ ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ބްރިޖު މަތިން ދިޔަ މީހުން ވަނީ ތިރީގައި އޮތް ކޯރަށް ވެއްޓިފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް އޮޔާގޮސް ބްރިޖު ވެއްޓުނު ސަރަޙައްދާއި 12 މޭލު ދުރުންވެސް ފެނިފައިވެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި ކޯރަށް ވެއްޓުނު 20 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ދަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ލޯކަލް ޑިޒާސްޓަރ އެޖެންސީން ބުނީ، މި ބްރިޖަކީ މީހުން ހިނގުމަށް ބޭނުންކުރާ ބްރިޖެއް ކަމަށާއި، ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ބްރިޖު މަތީގައި ތިބި ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުދިން ތިބީ ފޮޓޯނަގަންކަމަށްވެސް މަންޒަރު ދުއް ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.