ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ބޮޑީ ބިލްޑިންގ

ބޮޑީބިލްޑިންގ އަށް ގެނައި ބޭރުގެ ކޯޗު "ފިލައިފި"

  • ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން އެސޯސިއޭޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ކޯޗު ރާއްޖެ ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާކަން އެނގުނު
  • ކޯޗު ފިލާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު

ކ. މާލެ | 19 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 21:27 | 27,581

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފާއި އެކު ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމާއިއެކު - ޓްވިޓަރ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމަށް ގެނައި ބޭރުގެ ކޯޗު "ފިލައިފި" އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމަށް އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެއް ގެނެސް އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޓްރެއިނިންތައް ފެށީ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކޯޗު ފިލާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ. އޭނާ ފިލާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބަތާމްގައި ބޭއްވި އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިންގ މުބާރާތާއި ހިސާބުން ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސިންގަޕޫރަށް އެތެރެވެ ފެރީގައި ބަތާމަށް ޓީމް ދިއުމަށް ރާވާފައި އޮތްއިރު، ސިންގަޕޫރަށް ކޯޗު ގެންދިޔައީ އޭނާގެ ވިސާ ހަމަނުޖައްސައެވެ. އެހެންކަމުން ސިންގަޕޫރުގެ އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ އޭނާ ޑީޕޯޓްކޮށް އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް ފޮނުވާލާފައެވެ.

"ކޯޗު ގާތްގަނޑަކަށް 10 ގަޑިއިރު އެއާޕޯޓުގެ ޑިޓެންޝަނުގައި ބޭންދުމަށްފަހު އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް ފޮނުވާލީ. އެހާ ހިސާބުން ކޯޗާ އެސޯސިއޭޝަނާ މައްސަލަ ޖެހުނު" މައުލޫމާތު ދިން މަސްދަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޝިއާގެ މުބާރާތަށް ފަހު ޓީމް ރާއްޖެ އައުމުންވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ވަންދެން ޓްރެއިނިންތަކުގައި ކޯޗު ބައިވެރިވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އޭނާގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ދިރިއުޅުނު ކޮޓަރިއަށް ފުލުހުންނާއެކު ގޮސް ދޮރު ހުޅުވިއިރު، އޭނާ ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން އެސޯސިއޭޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ކޯޗު ރާއްޖެ ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާކަން އެނގުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ހަމީދާ ރާއްޖެއެމްވީއިން ސުވާލުކުރުމުން ވިދާޅުވީ ކޯޗާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައީ އުންމީދު ކުރި ވަރަށް އޭނާއަށް ޕަރފޯމް ނުކުރެވުމުން ކަމަށެވެ.

އިބްރާހިމް ހަމީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ތައިލޭންޑުގެ ކޯޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތައިލޭންޑުގެ ފެޑަރޭޝަނާ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބޮޑީބިލްޑިންގ އަށް ދުވަހަކު ޚަރަދު ނުކުރާ ވަރަށް ފާއިތުވި އަހަރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު، ބައިވެރިވި ހުރިހާ މުބާރާތަކުން ވެސް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް އެތްލީޓުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.