ކުޅިވަރު - ޖާމަން ލީގު

ހާލަންޑްގެ ހެޓްރިކުން ޑޯޓްމަންޑް އަށް މޮޅެއް!

  • މި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 5-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 19 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 09:04 1,591

އޯސްބާގް އަދި ޑޯޓްމަންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފަރ މާރކެޓްގައި ޑޯޓްމަންޑް އާއި އަލަށް ގުޅުނު އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑް ގެ ހެޓްރިކުން ޑޯޓްމަންޑް ފަހަތުން އަރައި އޯސްބާގު ބަލިކޮށްފިއެވެ.

އޯސްބާގް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ޑޯޓްމަންޑްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 5-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އޯސްބާގުން ޑޯޓްމަންޑްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށްފައިވާއިރު މިހާފުގައި އޯސްބާގުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި އޯސްބާގުން ލަނޑު ޖަހައިވަނީ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ފްލޯރިއަން އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް އޯސްބާގަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އޯސްބާގް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި އޯސްބާގުން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ހަމަލާގައި އެޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 46 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާކޯ ރިޗްޓާ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ޑޯޓްމަންޑްއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހޫލިއަން ބްރާންޓް އެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 55 ވަނަ މިނެޓުގައި އޯސްބާގުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފްލޯރިއަން އެވެ. އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ޑޯޓްމަންޑްއިން ވަނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހާލަންޑް ކުޅެން އަރުވާފައެވެ. އަދި މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި ހާލަންޑް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ފަރަޤު ކުޑަ ކޮށްދީފައެވެ. އަދި އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ޑޯޓްމަންޑުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ޖޭޑޮން ސަންޗޯ އެވެ. މެޗުގައި ޑޯޓްމަންޑުން ލީޑު ނެގީ މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު ހަޒާޑްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހާލަންޑެވެ. އަދި މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި ހާލަންޑް ވަނީ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޑޯޓްމަންޑުން އޮތީ ލީގު ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނައިގައެވެ. އެޓީމު ހަތަރުވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 33 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް