ހުކުރު 28 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 2
1441 ރަޖަބު 05
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އއ. ތޮއްޑޫ

ތޮއްޑޫ ދަނޑުތަކުގައި ރޯކޮށްލައިފިއި

  • ރޯކޮށްލާފައި ވަނީ ދަނޑު ހައްދާ ސަރަހައްދުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައިގައި
  • އަލިފާނުގެ އަސަރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހއްދަށް ނުކުރާނެ
  • ރޯދައަށް ދަނޑު ހެއްދުމަށް ދަނޑުތައް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 19 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:47 4,862

ތޮއްޑޫގައި ދަނޑުހައްދާ ސަރަހައްދު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އއ. ތޮއްޑޫގައި ދަނޑު ތަކުގައި ރޯކޮށްލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ވިދާޅުވީ ތޮއްޑޫގެ ދަނޑު ތަކުގައި ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 7:30 ހާއިރު ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.

ރޯކޮށްލި ޞަރަޙައްދަކީ ދަނޑުތައް ދޫނުކޮށް އޮތް ޞަރަޙަދެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަޔަކު ނުކުމެ ދަނޑު ތަކުގައި ރޯކޮށްލާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަން ކުރަނީ ވިނަ ގަސްތައް ބޯވެފައި އޮންނަ ޞަރަޙައްދުން ގަސްތައް މަދު ކުރުމަށް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ބެނުމަކީ ދަނޑުތައް ބެހުމުގެ ކުރިން ދަނޑުތައް ވަކިކުރުމަށް ރޯނުދެމުމަށް ފަސޭހައަށް ކަމަށް ޝިޔާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ދަނޑު ހައްދާ ޞަރަޙައްދުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައިގައި ކަމަށާއި އެ ޞަރަޙައްދަކީ ދަނޑު ހައްދާފައި ހުރި ޞަރަޙައްދު ނޫން ކަމަށް ޝިޔާން ވިދާޅުވިއެވެ. ތޮއްޑޫގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދަނޑުތައް ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިއަހަރު ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދަނަދު ހެއްދުމަށް އަންނަމަހު ދަނޑުތައް ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ޝިޔާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާން ވިދާޅުވީ ދަނޑު ހައްދާ ޞަރަޙައްދުގައި ރޯކޮށްލި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ޢާންމުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ތޮއްޑޫއަކީ ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ގިނަ ބާވަތްތައް ހައްދަމުންދާ ރަށެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކަރާ ހައްދާ ރަށަކީ ތޮއްޑޫއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް