ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ޖިންސީ އަނިޔާ

ކަނޑުހުޅުދޫ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްވެސް ހުރީ ޖިންސީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި

  • ހަސަން ދީދީ ސަސްޕެންޑުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހު
  • އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއްވެސް ހިމެނޭ

ކ. މާލެ | 17 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 18:43 | 28,671

ޖިންސީ އަނިޔާ - ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަލް ފޮޓޯ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުވެސް ހުރީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިކަން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

އެރަށު އާއިލާ މީހުންތަކެއްވެގެން ދެ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލާގައި 3 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ޖިންސީ އަނިޔާއާއި ގުޅޭ އިހުމާލުގެ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ، ކަނޑުހުޅުދޫގައި އެފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެރަށު މެޖިސްޓްރޭޓްވެސް ހުރީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ގުޅާލުމުން ޖޭއެސްސީންވެސް ވަނީ ގއ ކަނޑުހުޅުދޫ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހަސަން ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުންދާކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޖޭއެސްސީން ބުނީ، ހަސަން ދީދީއާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެތެރޭގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއްވެސް ހިމެނޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޭއެސްސީ އަށް ހުށައެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަކާއި ގުޅިގެން ގދ. ކަނޑުހުޅުދޫގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހަސަން ދީދީ ސަސްޕެންޑުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހަސަން ދީދީގެ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާއިރު، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީއަތް ކުރިއަށްގޮސް ޙައްޤު އަދަބު ދެވޭނަމަ ކަންކަން ގޯސްވެގެން ނުދާނެ ކަމަށާއި، ހެކި ލިބުމުންވެސް ޝަރީއަތްތައް އެތައް ދުވަހަކަށް ދިގުދެމިގެންދާކަމަށް ބުނެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.