އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އިރުވައި ކޮންފެރެންސް

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް، މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

  • މޭޔަރަކަށް ލިބޭނީ 40،000 ރުފިޔާ
  • ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރަކަށް 35،000 ރުފިޔާ
  • ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރަކަށް 30،000 ރުފިޔާ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 15 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 13:09 4,016

އިރުވައި ކޮންފެރެންސް - ރައީސް ކޮންފެރެންސްގެ ބައިވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން އަލަށް އިންތިޚާބުކުރާ ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބޭނެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އެމްޑީޕީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ "ތިލަދުންމަތި އިރުވައި ކޮންފެރެންސް"ގައި ބައިވެރި ވަޑައިގެން ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންފެރެންސްގެ ބައިވެރިޔަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ތަފާތުނުކޮށް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް އެއް ހަމައަކުން މުސާރަ ކަނޑައެޅުމަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުން މޭޔަރަކަށް ލިބޭނީ 40،000 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރަކަށް 35،000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރަކަށް 30،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސަކަށް 28،000 ރުފިޔާ އަދި ރަށު ކައުންސިލް ރައީސް އަކަށް 23،000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު ނައިބު ރައީސަށް ލިބޭނީ 15،000 ރުފިޔާއެވެ. ކައުންސިލް މެމްބަރަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 12،000 ރުފިޔާ އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ބަލައިގެންކަމަށެވެ. އަދި އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރަކުން މުސާރަ މުރާޖަޢާ ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި މަޖިލިސް ފެށުމުން އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ މޭޔަރުންގެ މުސާރަ 18،000ރ. އަށް އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުންގެ މުސާރަ 14،000ރ. އަށް ކުޑަކޮށްފަ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފައި ވަނީ 11،500ރ. އަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރު އައުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ މޭޔަރުންނަށް 45،000 ރުފިޔާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުންނަށް 35،000 ރުފިޔާ އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް 25،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް