އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބޮބީ

ބޮބީ އީގަލްސްއަށް ބަދަލުވެއްޖެ

  • ބޮބީ ފުޓުބޯޅަ ކެރިޔަރުފެށީ ކްލަބް އީގަލްސްއިން
  • ބޮބީ އަކީ މި ޓްރާންސްފަރ މާކެޓްގައި އީގަލްސް އިން ގެނައި ތިންވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 21:32 | 1,922

ބޮބީ - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ކްލަބް ގްރީންސް ސްޓްރީޓްސްއަށް މި ސީޒަނުގައި ކުޅެމުންއައި ރިހާމް އަބްދުލް ގަނީ (ބޮބީ) އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް، ކްލަބް އީގަލްސްއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

ބޮބީ އަކީ މި ޓްރާންސްފަރ މާކެޓްގައި އީގަލްސް އިން ގެނައި ތިންވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މީގެ ކުރިން އީގަލްސްއިން ވަނީ ނިލަންދޫއަށް ކުޅެމުން އައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ޓޮޝީކީ އޮކަމޯޓޯ އާއި ފޯކައިދޫއަށް ކުޅެމުންއައި ހަސަން ނަޒީމް (ޗޯޓު) ގެނެސްފައެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ބޮބީ އީގަލްސްއަށް ބަދަލުވީ މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށެވެ. ބޮބީގެ އިތުރުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ދޫކޮށް ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވަނީ މި ޓްރާންސްފަރ މާކެޓްގައި ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އާއި ގާސިމް ސަމާމް (ސައްމެ) ހިމެނެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން މި ކުޅުންތެރިން ގްރީން ދޫކޮށް ދިޔައީ އެޓީމްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒެއިންގެ ހުއްދަ އާއި އެކުގައެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންފެށި ބޮބީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިގެންދިޔައީ އީގަލްސްގެ ޖާޒީގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 2018 ވަނަ އަހަރު ނިއުރޭޑިއަންޓް އަށް ބަދަލުވެ ބޮބީ ވަނީ އެޓީމުގައ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދައިފައެވެ. ގައުމީ ޓީމާއިއެކު ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ބޮބީ ވަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓްއާއި އެކު އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފައެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ގްރީންއަށް ބަދަލުވެ ގްރީންގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނިގެން ކުޅުނު ބޮބީއަށް ވަނީ އެޓީމުގެ ކޯޗު ސުޒެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ.

އީގަލްސް އާއި އެކު ބޮބީ ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ މެޗަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓީސީ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.