އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެފްއޭއެމް

ސައުދީ ފުޓުބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނާއި އެފްއޭއެމްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި

  • އެއްބަސްމުގެ ދަށުން އެފްއޭއެމްއާއި ސައުދީ ފުޓުބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ވަނީ ދެގައުމުގެ ދޭތެރޭ ފުޓުބޯޅަ އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފަ

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:37 | 2,416

އިބްރާހީމް އަކް ކާސިމް(ކ) ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް(ވ) - އެފްއޭއެމް

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި ސައުދި އަރަބިއަން ފުޓުބޯލް ފެޑަރޭޝަނާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.

ސައުދި އަރަބިއްޔާގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްއެވެ. އަދި ސައުދީ ފުޓުބޯޅަ ފެޑަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ އިބްރާހީމް އަލް ކާސިމްއެވެ.

މި އެއްބަސްމުގެ ދަށުން އެފްއޭއެމްއާއި ސައުދީ ފުޓުބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ވަނީ ދެގައުމުގެ ދޭތެރޭ ފުޓުބޯޅަ އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.