ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
ކްރިމިނަލް ކޯޓް

11 އަހަރު ކުރިން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވި މީހުންގެ މަރުގެ ދިޔަ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

  • އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ 19 ޖެނުއަރީ 2008 ގައި
  • ސާބިތުވި ދައުވާއަކީ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ
  • ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަރުގެ ދިޔަ ދައްކަންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 09:58 | 15,210

ކްރިމިނަލް ކޯޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވި މީހުންގެ މަރުގެ ދިޔަ ދިނުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރު ހިނގި މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ އދ ދިގުރަށު އިރުމަތީގޭ މުޙައްމަދު ޤާސިމްއާއި، ހދ ހިރިމަރަދޫ ނޫރީގޭ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން ކަނޑުމަތީގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެފައިވާތީ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ދަށުން މި ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހުކުމްކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ދައުވާއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ދައުވާ ލިބޭ ޤާސިމް ދައުވާއަށް އިއުތިރާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ އިއުތިރާފް ޝަރީއަތުން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެއިތުރުން، މި މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާއާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ވަނީ ގިނަ ހެކިތަކެއް ހުށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ 19 ޖެނުއަރީ 2008 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވަމުން ގެންދިޔަ ދޯންޏަކާއި މި މައްސަލައިގައި ދެން ދައުވާލިބޭ ޤާސިމް ދުއްވަމުން ދިޔަ ޑިންގީއެއްޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައެވެ. އަދި މި އެކްސިޑެންޓުގައި ޑިންގީގައި ތިބި ދެ މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެކްސިޑެންޓު ހިނގުމާއެކު ދައުވާލިބޭ ޤާސިމް ހޭނެތުނު ނަމަވެސް އޭނާވެސް ޑިންގީ ދުއްވީ ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ކަމަށް ވަނީ އިއުތިރާފުވެފައެވެ. އަދި ދައުވާލިބޭ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމާއެކު އިތުރު މީހުން ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ފުލުހުންނަށް ގުޅުމަށްފަހު އެ ސަރަޙައްދުން ދިޔަކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ސަރަޙައްދުގައި މަޑުކޮށް، އިތުރު މީހުން ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރި ނަމަ މަރުވި މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ހުކުމުގައިި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި މަރުވި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ އާއިލާއިން މަރުގެ ދިޔަ ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް މަރުވި ދެވަނަ މީހާގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވަނީ މަރުގެ ދިޔަ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮޮތުން މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން ވަނީ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ހުކުމްކޮށް، މަރުގެ ދިޔައިގެ ގޮތުގައިވާ 133،333 ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މީހަކަށްޖެހޭ 66،666.50 ރުފިޔާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.