އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
އެމެރިކާ

އިރާނާމެދު ޓްރަމްޕް ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތާއި އެމެރިކާގެ %56 މީހުން ނުގަބޫލު

  • 56 އިންސައްތަ މީހުން އިރާނާމެދު ޓްރަމްޕް ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ދެކޮޅު
  • 52 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާއަށް އޮތް ނުރައްކާތެރިކަން އިތުރުވި

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 08:17 | 3,756

ޖެނުއަރީ 4 ގައި ވައިޓް ހައުސް ކުރިމަތީގައި ހަނގުރާމަ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ނިއުސް.ބީއެންޓީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިރާނާ މެދު ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތާއި މެދު އެމެރިކާގެ ގިނަ މީހުން ނުގަބޫލުކަމަށް އެމެރިކާގައި ނެގި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

އޭބީސީ ނިއުސްއިން މިޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ސާރވޭ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ. އެއަށްފަހު އާދިއްތަ ދުވަހު އެމީހުން ހާމަކުރި ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ޕޯލަށް ވޯޓުދިން މީހުންގެ ތެރެއިން 56 އިންސައްތަ މީހުން އިރާނާމެދު ޓްރަމްޕް ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ދެކޮޅެވެ. އަދި 52 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން ވައިގެ ހަމަލާދީ އިރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ މަތީވެރިޔާ ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ޓްރަމްޕް ހުއްދަދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ސުލައިމާނީ އަވަހާރަ ކޮށްލާފައިވާއިރު މިހަމަލާދިނުމަށް ޓްރަމްޕް ހުއްދަ ދެއްވުމުން އިދިކޮޅު ޑިމޮކްރަޓު މެމްބަރުންނާއި ރިޕަބްލިކަންގެ ބައެއް މެމްބަރުންވަނީ ޓްރަމްޕްގެ އެ ނިންމެވުމަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ކޮންގްރެސްގެ ހުއްދައަކާއި ނުލާ ޓްރަމްޕް މިއެޅުއްވި ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާއިން އިރާނާއެކު ހަނގުރާމައެއް ކުރުމާ ހަމައަށް ގޮސްފިކަމަށާއި ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ބުނެ ޓްރަމްޕަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފަ އެވެ.

މިފަދަ އެހެން ޕޯލްތައް އެހެން ނިއުސް އެޖެންސީތަކުންވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެޕޯލްތަކަށް ބަލާލާއިރު ޔޫއެސްއޭ ޓުޑޭއިން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޕޯލުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން 55 އިންސައްތަ އެމެރިކާ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމުން އެމެރިކާއަށް ނުރައްކާތެރިކަން ވަނީ ކުރިޔަށްވުރެ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އަދި ރޮއިޓަރސް އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕޯލްގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން 53 އިންސައްތަ މީހުން ޓްރަމްޕް އިރާނާމެދު ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ދެކޮޅެވެ. ނުވަތަ އިރާނުގެ މަޝްރަހުގެ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކަންކަން ކުރައްވާގޮތާއި މެދު ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރޮއިޓަރސް އިން ނެގި ޕޯލްގައި 71 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އިރާނާއި އެމެރިކާ އާ ދެމެދު ހަނގުރާމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާ އާއި އިރާނުގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.