ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - ޝާހީ އާއިލާ

ހެރީ އާއި މޭގަން ޝާހީ އާއިލާއިން ވަކިވުމުގެ ހުއްދަ ރާނީ ދެއްވައިފި

  • ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ނިންމުމަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ކަމަށް ރާނީ ވިދާޅުވި
  • ސީނިއަރ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން އައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ދުރަށް ޖެހިލަން ނިންމީ މާލީ މިނިވަން ކަން ބޭނުންވާތީ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 08:18 36,297

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން އަދި ދަރިކަލުން އަރޗީ ހެރިސަން - ދި ޓެލެގްރާފް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކްލް އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ސީނިއަރ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން އައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ދުރަށް ޖެހި އާއިލާއިމް ވަކިވުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތް ހުއްދަ ދެއްވައިފި އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ރާނީ ވިދާޅުވީ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން ޝާހީ އާއިލާއިން ވަކިވެ އާ ކުޑަ އާއިލާއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިވަންކަމާއެކު ވަކިން އުޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ފުރިހަމައަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ޝާހީ އާއިލާގެ ސީނިއާރ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އެދޭބެފުޅުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ޝާހީ އާއިލާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ދުރުވެ މިނިވަން ބައެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް އިޚުތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ރާނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހެރީ އާއި މޭގަން އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ކެނެޑާއި އުޅޭނެކަމަށް ރާނީ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެދެމީހުންގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންކަންވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ރާނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭބީސީ ނިއުސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރު ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކްލްގެ އެއާއިލާގެ ސީނިއަރ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން އައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ދުރަށް ޖެހިލަން ނިންމީ މާލީ މިނިވަން ކަން ބޭނުންވާތީއެވެ. އެގޮތުން މިދެމަފިރިން ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަން ނިންމާފައިވާނީ ނޯތް އެމެރިކާ އާއި ޔޫކޭގައެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މި ނިންމުމާއެކު ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކްލްގެ އަލަތު ފިރިހެން ދަރިކަލުން އަރޗީ ހެރިސަން މައުންޓްބަޓެން ވިންޑްސޯއާއެކު ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެވި، ދަރިފުޅު ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ދެގައުމުގައި ދިރިއުޅެން ނިންމުމާއެކު ދެގައުމުގެ ކަންކަން ދަރިފުޅަށް ދަސްވެ، ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއްގައި ބޮޑުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް