ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ސިފައިން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި

  • މި މެޗު ސިފައިން ކާމިޔާބުކުރީ ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުން

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 15:33 | 1,955

ގައުމީ މުބާރާތުގެ ތަށި ސިފައިން އުފުލައިލަނީ - އެމްއެންޑީއެފް

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކްލަބު ބަލިކޮށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ.

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރޭ ކޯޓުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު ސިފައިން ކާމިޔާބުކުރީ ފަހަތުން އަރައި ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުންނެވެ. މިއާއެކު ސިފައިން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ވޮލީގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ދެ ތަށީގެ ޙައްޤުވެރިންނަށެވެ.

ގިނަ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ސެޓުތައް ދިޔައީ 25-13، 27-29، 25-22 އަދި 15-13 އިންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓުގައި ޕޮލިހުގެ ފަރާތުން ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މި ސެޓުގައި ސިފައިންނަށް ފުރުސަތެއް ނުދީ ޕޮލިހުން ވަނީ މި ސެޓު ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސެޓުގައި ޕޮލިސް ޓީމުގެ އިސްމާއިލް ސާޖިދު (ކުޑަ ކާއްޓޭ) އަދި އަލީ ހުޒާމް (ހުޒަންޓޭ)ގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. މި ސެޓު ޕޮލިހުން ވަނީ ފަސޭހަ ކަމާއެކު 25-13 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ސެޓުގައި ސިފައިން އެޓީމުގެ ކުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރިއެވެ. ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި ސެޓު ދިޔައީ ވަރަށް ހަމަހަމަ ކޮށެވެ. މި ސެޓުގައި ސިފައިންގެ ޓީމުން ތަފާތު ދެއްކީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ޢަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) އާއި ބިދޭސީ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މުބައްޝިރު ރާޒާ އާއި އިދުރީސް މުހައްމަދުއެވެ. މި ސެޓު ސިފައިން ގެންދިޔައީ 27-29 އިންނެވެ.

މެޗުގެ ތިން ވަނަ ސެޓުގެ ކުރީކޮޅު ސިފައިން ރަނގަޅަށް ކުޅެ ގިނަ ޕޮއިންޓުތަކެއް ވަނީ ސްކޯރ ކޮށްފައެވެ. މި ސެޓުގައި ސިފައިންގެ ޓީމުގެ އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް) ގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައެވެ. ސެޓުގެ ފަހު ކޮޅުގައި ސިފައިންގެ ޓީމަށް ހެދުނު ގޯސްތަކުގެ ފައިދާ ނަގާ ޕޮލިހުގެ ކުޑަ ކާއްޓޭ އަދި ދިފްތީގެ ތަޖުރިބާ ބޭނުންކޮށް މި ސެޓު ޕޮލިހުން ގެންދިޔައީ 25-22 އިންނެވެ.

މެޗުގެ ފަހު ސެޓުގައި ސިފައިން ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފައެވެ. އެގޮތުން މި ސެޓުގައި ލޯންގޭ އާއި އެޑަމް އަދި މުބައްޝިރުގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައެވެ. މި ސެޓު ސިފައިން ކާމިޔާބުކުރީ 15-13 އިންނެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕޮލިހުގެ ކޯޗު ފަތުހުﷲ ވަހީދު (ފައްލޯ) ބުނީ ސިފައިން ކުޅުނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް މޮޅަށް ކަމަށާއި މި މެޗުން ޕޮލިސް ބަލިވީ، ބައެއް ސެޓުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ނުކުރެވުމުން ކަމަށެވެ. ސިފައިން މި މެޗުން މޮޅުވީ ޓީމެއް ގޮތުގައި ކުޅެގެން ކަމަށްވެސް ފައްލޯ ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.