ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން ބެންކޮކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
  • ޕްރޮމޯޝަންގައި 40 ކިލޯގެ ބެގެޖް އެލަވަންސެއް ވެސް ލިބޭނެ
  • ގަން އެއަރޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 19:28 3,518

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް - ގޫގުލް

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން ތައިލެންޑުގެ ބެންކޮކަށް ދަތުރުކުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް އިން ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އޭސް އޭވިއޭޝަނުން ފަށާފައިވާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން އޯލް އިންކްލޫސިވް ރިޓާން ޓިކެޓުގެ އަގު އުޅެނީ 332 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި 40 ކިލޯގެ ބެގޭޖް އެލަވަންސެއް ވެސް ފަސިންޖަރުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އޭސް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިނުން ގަން އެއަރޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް