ބުދަ 22 ޖެނުއަރީ 2020
4 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 27
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ކުޅިވަރު - ވިކްޓްރީ

އެއްވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިދަނީ ކުރަމުން: ވިކްޓްރީ

  • ވިކްޓްރީ ވަނީ މި ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 02:14 2,130

ވިކްޓްރީގެ ކުޅުންތެރިން - ޕީއެސްއެމް

މި ސީޒަނުގެ މެދަކުން ސަސްޕެންޑްކުރެވުނު ވިކްޓްރީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް އެއްވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފިއެވެ.

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި އެކްލަބުން ބުނީ އެއްވަނަ ޑިވިޝަންގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެފްއޭއެމް އިން ވަކިގޮތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދަތިކުރުމުގެ އަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓްބޯޅައިން ބޭރުވާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކުލަބުން ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ދެމުންދާ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިޔަށްގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ވިކްޓްރީއިން ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަދަލުވަމުންދާ އިޖްތިމާއީ މާހައުލާއި ފުޓްބޯޅައިގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް، ރާއްޖޭގެ ކުލަބުތަކުގެ މާލީ ހިންގުމާއި އިދާރީ ވައްޓަފާޅި ހަމަކުރެވެމުން ނުދާތީ، ރާއްޖޭގެ ޒަމާންވީ ކުޅިވަރު ކުލަބުތަކުގެ މާލީ އަދި އިދާރީ ހިންގުންވަނީ އަތްނުފޯރާފަށަށް ފަހަތަށް ގޮސްފައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުލަބުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި ނުބައްދަލު މިންވަރަކަށް ކުލަބުތަކުން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުއިތުރުވުމުން، އަހަރުން އަހަރަށް ދަރަނީގެ މިންވަރުވަނީ ކުލަބުތަކުގެ މާލީ ގާބިލިއްޔަތަށް ނުކަތާވަރުވެފައިވާކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިފަދަ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ކުލަބުތަކުން ގެންނަ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅަކަށް ވެފައިވަނީ އެ ކުލަބެއްގެ ހިންގާ ބޯޑު ބަދަލުކޮށް ފައިސާވެރި ކޮންމެވެސް ފަރާތަކާއި ކުލަބުހަވާލުކުރުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއީ ވަގުތީހައްލަކަށްވެ ކުލަބުތަކުގެ ޒަމާންވީ ދަރަނި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮވެ ކުޅިވަރު ސީޒަންތައް ނިމިދާ ކަމަށް ވިކްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ވިކްޓްރީއިން ބުނީ ކުލަބުން ދެކޭގޮތުގައި، ކުލަބަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ކުލަބުގެ މިހާރުގެ ދަރަންޔާއި ކުރިމަތިލުމާއިއެކު ދުރުރާސްތާ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލާ، ޒަމާނަށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް ކުލަބުގެ ހިންގުންބަދަލުކޮށް، އެއް ކުޅިވަރަށްވުރެ ގިނަ ކުޅިވަރުގައި ވާދަކުރެވޭނޭ ގޮތަކަށް ކުލަބުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންކޮށްގެންކަމަށެވެ.

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ 1971 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަމުންއައި ކްލަބެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް