ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ރެމިޓެންސް ޓެކްސް

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން 15 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ!

  • ޑިސެމްބަރުމަހު ނަގާފައި ހުރި ރެމިޓަންސް ޓެކްސް މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 10 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 19:05 2,827

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މި އަހަރުން ފެށިގެން ރެމިޓަންސް ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ރެމިޓަންސް ޓެކްސް ބަޔާން މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މީރާއަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މީރާ އިން ބުނީ ޑިސެމްބަރުމަހު ނަގާފައި ހުރި ރެމިޓަންސް ޓެކްސް މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ ތިނެއް އިންސައްތައެވެ. މި ޓެކުހަކީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާ އިން ނަގާ ޓެކުހެކެވެ.

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އަތުން ރެމިޓެންސް ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުން މީރާ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ބަދަލު ވެސް ގެނެސްފައިވެއެވެ.

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ޤާނޫނާއެކު ބައެއް ޤާނޫނުތައް އުވި، މީރާއިން ނަގަމުންދިޔަ ބައެއް ޓެކްސްތައް ވަނީ އުވާލާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ޓެކުހަކީ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން ނަގާ ރެމިޓަންސް ޓެކްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް