ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އިހަވަންދޫ

އައު އަހަރަށް ގޯތި ދޫކުރެވޭނެ: އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

  • ގޯތި ދޫކުރަނީ 13 އަހަރު ފަހުން
  • 200 ގޯތި ދޫކުރާނެ
  • 457 މީހުން ގޯއްޗަށް ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި

ކ. މާލެ | 14 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 13:15 | 5,405

ހއ. އިހަވަންދޫ - ފޭސްބުކް

ހއ. އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް އައު އަހަރު ހަދިޔާއަކަށް ގޯތި ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ގޯތި ދޫކުރުން ލަސްވުމަކީ ރަށު ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 13 އަހަރު ފަހުން ގޯތި ދޫކުރެވުން އެއީ ލިބޭ ބަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ގޯތި ދޫކުރުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެގެންދިޔައީ ސިޔާސީ އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއި، ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވެ ޕޮއިންޓު ދެވުނު ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ޗެކުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ދާއިމީ ލިސްޓު މިމަހުގެ 15 ހިސާބުގައި އާންމު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އައު އަހަރުގައި ގޯތި ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝީދު ވިދާޅުވީ 1600 އަކަފުޓޫގެ 200 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ގޯއްޗަށް އެދި 457 މީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާ އަހަރަށް ގޯތި ދޫކުރެވޭވަރު މިވަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންސާފުވެރިކޮށް ހައްގުވެރިންނަށް ގޯތި ދޫކުރަން. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީކޮށްފާނެ ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ދިމާކޮށްފައޭ މި ގޯތި މީދުކުރަނީ. އެކަމަކު އެހެނެއް ނޫން. ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ ގޯތި ދޫ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތާ

~ ރަޝީދު- ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިހަވަންދޫއަށް ބިމުގެ ދަތިކަން ފޯރާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރަޝީދު ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރު 22 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހެއްކޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ. މިބިން ހިއްކުމާއެކު ގިނަ މައްސަލަކަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ގެދޮރުގެ ދަތިކަމަށް ވެސް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

3400 އެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އިހަވަންދޫއަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިވެ، ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ގިނަ ދަތިތައް ކުރިވި ކަމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.