ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - ފިޔާގެ އަގު

ބާޒާރުގަ ފިޔާ ކިލޯއެއް 70 ރުފިޔާ!

  • ފިޔާގެ އަގު ބޮޑުވެފައި މިވަނީ އިންޑިއާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ދަނޑުތައް ހަލާކުވުމުން
  • ފިޔާ ބަސްތާއެއްގައި އަގު އުޅެނީ 1200 ރުފިޔާއަށް
  • ފިޔާގެ އަގު އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހާއި ހަމައަށް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 13 ޑިސެންބަރު 2019 | ހުކުރު 17:51 2,693

ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު ވަނީ ބޮޑުވެފައި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް އުފުލިފައިވާއިރު ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 70 ރުފިޔާއަށް އަރައިފިއެވެ.

ބައެއް ފިހާރަތަކުން ފިޔާ ހުސްވެފައިވާއިރު ފިޔާ ބަސްތާއެއްގައި އަގު އުޅެނީ 1200 ރުފިޔާއަށެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް ވިޔަފާވެރިން ބުނީ ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ފިހާރަތަކުން ވެސް ފިޔާ ކިލޯ ލިބެން ހުންނަ އަގު މަތިވާނެ ކަމަށެވެ.

ފިޔާގެ އަގު ބޮޑުވެފައި މިވަނީ އިންޑިއާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ދަނޑުތައް ހަލާކުވެ ބޭނުންވާ ވަރަށް ފިޔާ ނެހެއްދޭތީއެވެ. އަދި ޤައުމުތަކަށް ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން އިންޑިއާ އިން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް އެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނޭ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭގައި ފިޔާގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެތެރޭގައެވެ. އޭރު ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު 1،200ރ އަށް ވެސް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް 21 އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން ކިލޯއެއްގެ އަގު 20ރ އަށް ވެއްޓުނެވެ.

އިންޑިއާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ބާޒާރަށް ފިޔާ ނެރެވޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެ، ފިޔަލުގެ އަގު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އިންޑިއާގައި މިހާރު ފިޔާ ކިލޯއެއް ވިއްކަމުންދަނީ 165 އިންޑިއާ ރުޕީސްއަށެވެ.

ވިޔަފާރީ ކުރާ މީހުންނާއި ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާ ކުރަނީ ގޮތުގައި ފިޔާގެ އަގު އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހާއި ހަމައަށް ބޮޑުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް