ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
އިންޑިއާ

އައްސާމްގައި އިއުލާންކުރި ކާފިއުއާ ހިލާފްވިކަމަށް ބުނެ އާންމުންގެ ދެ މީހަކު މަރާލައިފި

  • ކާފިއުއާ ހިލާފްވިކަމަށް ބުނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
  • މުޒާހަރާކުރަމުން ދަނީ އަލަށް ފާސްކުރެވުނު ރައްޔިތުކަމުގެ ގާނޫނާ ގުޅިގެން
  • މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިންވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ކ. މާލެ | 13 ޑިސެންބަރ 2019 | ހުކުރު 08:40 | 7,469

އައްސާމްގެ އަވަށެއްގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ގާ އުކަނީ - އޭޕީ

އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާއި ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ އެޤައުމުގެ އައްސާމް ސްޓޭޓުގައި ވަރުގަދައަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާތީ އެ ސްޓޭޓުން އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލާ ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް، ކާފިއުއާ ހިލާފްވިކަމަށް ބުނެ އާންމުންގެ ދެ މީހަކު މަރާލައިފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުން އިންޑިއާގެ އައްސާމް ސްޓޭޓްގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް ފުލުހުން ބަޑިޖަހާ މަރާލާފައިވަނީ އެ ދެމީހުން ކާފިއުއާ ހިލާފްވުމުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކާފިއުއާ ހިލާފްވިކަމަށް ބުނެ އެތައް ބަޔަކު ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ އަމިއްލަ ޤައުމުދޫކޮށް އަވަށްޓެރި ތިން ޤައުމަކުން އިންޑިއާއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް, އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހުށައެޅި ބިލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރީގެއިން ތާޢީދުކޮށް މަޖިލީހުގެ މަތީގެއިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 125 މެމްބަރުންގެ ތާޢީދާއެކު އެވެ. ބިލު ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް 105 މެމްބަރުކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

މިހާރު މިބިލު ފާސްވެގެންދިޔަ ގޮތުން އިންޑިޔާއިން ރަށްވެހިކަން ހޯދަން ބޭނުންވާ ހިންދޫންނާއި، ސިކުންނާއި، ބުދިސްޓުންނާއި، ޖައިނުންނާއި، ނަޞާރާއިންނާއި، މަޖޫސީންނަށް ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ އެވެ. އެގޮތުން އެމީހުންނަކީ ޕާކިސްތާން، އަފްޣާނިސްތާން ނުވަތަ ބަންގުލަދޭޝްއަށް ނިޞްބަތްވާ މީހުންކަން ސާބިތު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެމީހުން އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭތާ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާތާ ހަ އަހަރު ފަހުން ރަށްވެހިކަމަށް އެދެން ފުރުޞަތު ލިބޭނެ އެވެ.

މުޒާހަރާ އާއި ގުޅިގެން އައްސާމް ސްޓޭޓުން ވަނީ ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް އިންޓަރނެޓް ކަނޑާލާ ކާފިއު އިޢުލާންކޮށްފަ އެވެ. އަދި މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިންޑިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ ޙަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި މުޒާހަރާ އާއި ގުޅިގެން އައްސާމް ސްޓޭޓުގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައެވެ. ބައެއް އެއަރލައިންތަކުން ތާވަލު ފްލައިޓުތައް ކެންސަލް ކުރަމުންދާކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

އައްސާމް ސްޓޭޓުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ހައްޤެއް ގެއްލިގެން ނުދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.