އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އައިސް ބަކެޓް ޗެލެންޖް

އައިސް ބަކެޓް ޗެލެންޖުން މުޅި މީސްމީޑިއާ ގުޑުވާލި ޕީޓް ނިޔާވެއްޖެ

  • މި ޗެލެންޖު ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު
  • މި ޗެލެންޖު ދުނިޔޭގެ އެތައް ނުފޫޒު ގަދަ ފަރާތްތައްވެސް ފުރިހަމަކުރި
  • މިއީ އޭލްސް ބައްޔާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތައާރަފް ކުރި ކަމެއް

ކ. މާލެ | 11 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުދަ 08:24 | 2,815

ޕީޓް ފްރޭޓްސް - ނިޔާވިއިރު އުމުރުން 34 އަހަރު - ސްކައި ނިއުސް

މީސްމީޑިއާގައި މަޝްހޫރުކަމެއް ލިބުނު "އައިސް ބަކެޓް ޗެލެންޖް" ގެ މޭސްތިރިޔާ ޕީޓް ފްރޭޓްސް އުމުރުން 34 އަހަރުގައި ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނާރުގެ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ އެމިޔޯޓްރޮފިކް ލެޓިރަލް ސްކްލީރޯސިސް (އޭލްސް) ތަޙައްމަލު ކުރަމުން ދިޔަ ޕީޓް މި ޗެލެންޖު ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވާއިރު، 2014 ވަނަ އަހަރު ޕީޓް ތަޢާރަފު ކުރި މި ޗެލެންޖު ދުނިޔޭގެ ނުފޫޒު ގަދަ ގިނަ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޕީޓް މި ޗެލެންޖު ތަޢާރަފުކުރީވެސް އެ ބައްޔާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފައިސާ އެއް ކުރުމަށެވެ.

މި ޗެލެންޖު ފުރިހަމަ ކުރި ފަރާތްތަކުން ވަނީ މި ބައްޔާއި ގުޅޭ ޞިއްޙީ ދިރާސާތައް ހެދުމަށް ފައިސާގެ މިންވަރެއް ހަދިޔާކޮށް، ޗެލެންޖުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް އައިސް ބާލިދީއެއް ބޮލަށް އެޅުމަށްފަހު އެ ވީޑިއޯ މީސްމީޑިއާގައި ޙިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި ޗެލެންޖު އެތައް މިލިއަން މީހުންނެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ޗެލެންޖު ފުރިހަމަ ކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝްއާއި، މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ބިލްގޭޓްސްގެ އިތުރުން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންވެސް މި ޗެލެންޖު ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝް އައިސް ބަކެޓް ޗެލެންޖު ފުރިހަމަ ކުރައްވަނީ

މި ބައްޔަށް އަދިވެސް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިނުވާއިރު، ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޕީޓްގެ މި ޗެލެންޖު މެދުވެރިކޮށް އޭލްސް ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރުމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ހެދުމަށް 200 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ މިހާތަނަށް ވަނީ ހޯދިފައެވެ.

ނާރުތަކަށް ޖެހޭ މި ބައްޔަކީ ސިކުނޑިއަށް ނުރައްކާވެ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ޙަރަކާތް މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް އާދެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމަށް ދަތިވެ ފުރާނައަށްވެސް ނުރައްކާވެގެން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.