ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
"ޗަނާޗާ 2019

ބައިސްކޯފުގެ "ޗަނާޗާ 2019" އަށް ތައްޔާރުތަ؟

  • "ޗަނާޗާ 2019" އަކީ ބައިސްކޯފުން ބާއްވާ މިއުޒިކް ޝޯވއެއް
  • ފުރަތަމަ ޝޯވ ބާއްވާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު
  • މިއީ ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ހުނަރުތައް ދައްކާލުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެއް

ކ. މާލެ | 10 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:22 | 1,903

"ޗަނާޗާ 2019" އަކީ ބައިސްކޯފުން ބާއްވާ މިއުޒިކް ޝޯވއެއް - އިންސްޓަގްރާމް

ބައިސްކޯފުގެ "ޗަނާޗާ 2019" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ.

އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކަށް އިސްކަންދީގެން ބައިސްކޯފުން ކުރިއަށްގެންދާ ޗަނާޗާއަކީ ގިނަ ފަންނާނުންތަކެއް ފެނިގެންދާ މިއުޒިކް ޝޯއެކެވެ. ފުރަތަމަ ޗަނާޗާ ޝޯ ބާއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރެވެ. ބައިސްކޯފުން ބުނީ ޗަނާޗާ އަކީ ޒުވާނުންނަށް "ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް" އަދި ހާއްސަކޮށް މިއުޒިޝަނުންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޝޯވއެއްކަމަށެވެ.

"ޗަނާޗާ 2019" މާލޭގެ އޮލިމްޕަހުގައި ބާއްވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުގައި ޝޯވ ބާއްވާނެކަމަށް ބައިސްކޯފުން ބުންޏެވެ.

ޗަނާޗާއަކީ މިއުޒިކް ދުނިޔޭގެ މިހާރު ފުންނާބު އުސް ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން ދިވެހި ފަންނާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް ބާއްވާ ޝޯވއެއްކަމަށް ވެސް ބައިސްކޯފުން ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އަދި މިއީ އާޓިސްޓުންގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަން ޙުޅުވާޅި ޕްލެޓްފޯމެއްކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ފުރަތަމަ ޝޯވއާ މި އަހަރު ޝޯވގެ ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެކަން ފާހަގަކުރަމުން ބައިސްކޯފުން ބުނީ "އެކި ރޭންޖް" ތަކުގެ ފަންނާނުން މި އަހަރުގެ ޝޯވގައި ފެނިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުވެސް ޗަނާޗާ ޝޯވ އޮންނާނެކަމަށާއި، މުސްތަގުބަލުގައި ޗަނާޗާ އަކީ "ވަރަށް ބޮޑު ވެގެންދާނެ" ޝޯވއެއްކަމަށް ބައިސްކޯފުން ބުންޏެވެ. އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ އެކި ކަހަލަ ފަންނާނުންނަށް ޗަނާޗާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

"ޗަނާޗާ 2019" ގައި ޕަރފޯމް ކުރާ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި "ގްރެވިޓީ"، "ދުންފިނި"، "ބަބުރު ސީނު"، "ޑީޖޭ-ބީ" އަދި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ލަވަކިޔުންތެރިއެއްކަމަށްވާ ޝިއުޒް ހިމެނެއެވެ.

މި ޝޯވ ޑިސެމްބަރު 13 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ބާއްވާއިރު، ޓިކެޓެއްގެ އަގަކީ 100 ރުފިޔާއެވެ. މި ޝޯވގެ ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ބައެއް ކޮންމެސް ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާކުރަން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރަމުން، ބައިސްކޯފުން ބުނީ މި އަހަރު ހޮވާފައިވަނީ "ޓައިނީ ހާޓްސް"ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.