ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އެމްއެންޑީއެފް

އަރިއަޅާލި ލޭންޑިން ކްރާފްޓުން މުދާ ހުސްކޮށްފި

  • ޕަންޕް ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
  • އަރިއަޅާލީ މުދާ ބަރުކުރަމުންދަނިކޮށް
  • އަރިއަޅާލައިގެން އުޅޭކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ 00:32 ހާއިރު

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 10 ޑިސެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 12:39 1,787

"އަމިން ކެރިއަރ - 2" ނަމަކަށް ލޭންޑިން ކްރާފްޓް އަރިއަޅާލާފައި - އެމްއެންޑީއެފް

ހުޅުމާލޭ ޖެޓީގައި މުދާ ބަރުކުރަމުން ދަނިކޮށް އަރިއަޅާލި "އަމިން ކެރިއަރ - 2" ނަމަކަށް ލޭންޑިން ކްރާފްޓްގެ މުދާ ހުސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ޖެޓީގައި މުދާ ބަރުކުރަމުންދިޔަ ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް އަރިއަޅާލައިގެން އުޅޭކަމުގެ ރިޕޯޓް ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ 00:32 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލޭންޑިން ކްރާފްޓް ދިޔަވާތީ މިހާރު ޕަންޕް ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

ރިޕޯޓު ލިބުމާއެކު ކޯސްޓްގާޑުން މަސައްކަތް ފެށިނަމަވެސް ލޭންޑިން ކްރާފްޓް އަދިވެސް ފުންނުކުރެވޭ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް