ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ފެނަކަ

ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފަކު އެތަނުގެ މަސައްކައް ކުރަނިކޮށް ކަރަންޓުޖެހުމުން ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

  • ކަރަންޓުޖެހިފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ މީހަކަށް
  • ހާލު ރަނގަޅު
  • އިތުރު ފަރުވާއަށް މިރޭ މާލެ ގެންނާނެ

ކ. މާލެ | 8 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 22:15 | 2,839

ފެނަކަ ވިލިނގިލީ ބްރާންޗް - ގޫގުލް

ގއ. ވިލިނގިލީގެ ފެނަކަ ބްރާންޗްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު އެތަނުގެ ކަރަންޓު މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ކަރަންޓުޖެހި ހާލު ސީރިއަސްވުމާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލުމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ގއ. ވިލިނގިލީގެ ފެނަކަ ބްރާންޗްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު އެތަނުގެ ކަރަންޓު މަސައްކަތެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓުޖެހި ހާލު ސީރިއަސްވުމާއި ގުޅިގެން ގެ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ގެންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:15 ގައި ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުސްތަފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓު ޖެހިފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށާއި އެ މީހާގެ ހާލު ރަނަގަޅުކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދޭކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލޭ ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުންއަންނަ ކަމަށާއި އެންމެ އަވަހަށްވެސް ޖާގައެއް ލިބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތަކަށް ކަމަށެވެ. މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ އެ މީހާ ކަރަންޓުޖެހިފައިވަނީ ކޯރެއް ކޮންނަން އުޅެނިކޮށްކަަމަށެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ކަރަންޓު ޖެހުނު މީހާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅުކަމަށާއި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެކަން ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބާއި ފުލުހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.