ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް

ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ސެންޓަރެއް ހުޅުވަނީ

  • ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން
  • ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި މި ސެންޓަރު ހުޅުވާނެ
  • 1417 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ސްކްރީނިންގ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދޭނެ

ކ. މާލެ | 8 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 09:26 | 2,073

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް - ގޫގުލް

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ސެންޓަރެއް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެކަމާބެހޭގޮތުން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި މި ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޭމްޕެއްވެސް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ މެޑިކަލް ޓީމަކާއި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ބާއްވާ މި ކޭމްޕުގައި ލޮލުގެ ފުސްކެހުމާއި، ގުލުކޯމާ، ހަކުރުބަލީގެ ސަބަބުން ލޮލަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް އަދި ލޮލުގެ ކޮއިގެ ތަފާތު ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ އިތުރުން، ލޮލުގެ ނަންބަރު ނަގާ އައިނު ހައްދައިދިނުން ހިމެނޭކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެގޮތުން މި ކޭމްޕުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް މިހާރުވެސް ބަލި މީހުން ސްކްރީން ކުރަމުންދާއިރު، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު 1417 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ސްކްރީނިންގ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ތަފާތު ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭގޮތަށް މި ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށްފަހު ޗައިނާގެ މެޑިކަލް ޓީމެއް ސެންޓަރުގައި ފަރުވާދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.