ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ކުޅިވަރު - ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް

ބަންގާޅު އަތުން ބަލިވެ ފިރިހެން ބާސްކެޓް ޓީމަށް ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

  • މި މެޗު ބަންގާޅުން ކާމިޔާބުކުރީ 11 ޕޮއިންޓްގެ ތަފާތަކުން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 6 ޑިސެންބަރު 2019 | ހުކުރު 15:42 1,547

ބަންގާޅު އަދި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ 13 ވަނަ ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމު ބައްދަލު ކުރި މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެއެވެ.

މި މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 78 ޕޮއިންޓް 67 ޕޮއިންޓުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ރާއްޖެއިން ބޮޑު ލީޑެއް ވަނީ ނަގައިފައެވެ. އެގޮތުން މި ކުއާޓާގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ 19 ޕޮއިންޓް ސްކޯ ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މި ކުއާޓާގައި ބަންގާޅު ކުޅުންތެރިންނަށް ސްކޯ ކުރެވުނީ 9 ޕޮއިންޓެވެ. މި ކުއާޓާގައި ރާއްޖެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ކެޕްޓަން ޒިލާލް ވަނީ 7 ޕޮއިންޓް ސްކޯ ކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ރާއްޖެ ޓީމުގެ ފަރާތުން އާދައިގެ ކުޅުމެއް ފެާއްޖެ ޓީމުްގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ކެޕްޓަން ޒިލާލް ވަނީ 7 ޕޮއިންޓް ސްކޯ ކޮށްފައެވެ.ނެގެންދިޔައިރު، ބަންގާޅު ޓީމުން ވަނީ އެޓީމުގައި ތިބި އިސްކޮޅުންދިގު ކުޅުންތެރިންގެ ބޭނުން ހިފައި ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދިޔަ އެޓޭކްތައް ބަންގާޅު ޓީމުން ވަނީ ހިފަހައްޓައިފައެވެ. އަދި އެޓީމުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް މި ކުއާޓާގައި ކުރި ހޯދައިފައެވެ. މި ކުއާޓާ ނިމިގެންދިޔައީ 34 ޕޮއިންޓް 33 ޕޮއިންޓުންނެވެ.

މެޗުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅު ކޮށް ބަންގާޅުގެ ވަރުގަދަ ޑިފެންސް ފޫއަޅުވައިލައިފައެވެ. މި ކުއާޓާގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފައެވެ. މި ކުއާޓާ ނިމިގެންދިޔައީ 56 ޕޮއިންޓު 50 ޕޮއިންޓުންނެވެ.

މި މެޗުގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ ކުއާޓާ އަކީ މެޗުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާއެވެ. މި ކުއާޓާގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، ރާއްޖެއިން ކުރި ގިނަ އެޓަމްޕްތަކެއް ވަނީ ބޭކާރުވެފައެވެ. މި ކުއާޓާ ނިމިގެންދިޔައީ 67 ޕޮއިންޓު 67 ޕޮއިންޓުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރެން ފަސް މިނެޓުގެ އިތުރު ކުއާޓާ އެއް ވަނީ ކުޅެފައެވެ. މި ކުއާޓާގައި ބަންގާޅުން ވަނީ އެޓީމުގައި ތިބި އިސްކޮޅުން ދިގު ކުޅުންތެރިންގެ ބޭނުން ހިފައިފައެވެ. ބަންގާޅުން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 78 ޕޮއިންޓު 67 ޕޮއިންޓުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައިވަނީ މިހައްމަދު ޒިލާލްއެވެ. ޒިލާލް ވަނީ ރާއްޖެ އަށް 21 ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައެވެ. މި މެޗުގައި ބަންގާޅު ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައިވަނީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން އެމްޑީ ޚާންއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅެންޖެހޭ ދެވަނަ މެޗުގައި ނިކުންނާނީ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ނޭޕާލާއި ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:45 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް