ބުދަ 22 ޖެނުއަރީ 2020
4 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 27
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އިންޑިއާ- ރޭޕް

މިފަހަރު ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލީ، ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ހުށައަޅައި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ދަނިކޮށް!

  • މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން 5 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވޭ
  • އިންޑިއާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން 92 ރޭޕްކޭސް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 6 ޑިސެންބަރު 2019 | ހުކުރު 11:09 1,967

ރޭޕް ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ އަންހެނުންތަކެއް އަޑުއުފުލަނީ - ފޭސްބުކް

އިންޑިއާގައި ދާދިފަހުން އަންހެނެއް ރޭޕްކޮށްލުމަށްފަހު, އަންދާލި ހާދިސާއަށް މަހެއް ނުވަނީސް އަނެއްކާވެސް ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވީ އަންހެނަކު އަންދާލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ އުއްތަރްޕްރަދޭޝްގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި 23 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ މިދިޔަ މާރޗު މަހު އޭނާ ދެ މީހަކާއި ދެކޮޅަށް ހުށައެޅި ރޭޕްގެ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުމަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 5 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާ ރޭޕް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 2 މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 90 އިންސައްތަ ފިހިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ހަވާލާދީ އެ ޤައުމުގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯރޓްކޮށްފައެވެ.

މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، ދާދި ފަހުންވެސް އިންޑިއާގައި 27 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އަންދާލި ހާދިސާއަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެންވެސް 4 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާއަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް ގޮވާލާ މުޅި އިންޑިއާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އަޑުއުފުލާފައެވެ.

ގޭންގް ރޭޕްތަކާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އިންޑިއާގައި އިތުރުވެފައިވާއިރު، އެ ޤައުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އިންޑިއާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން 92 ރޭޕްކޭސް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅައެވެ. އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް ރޭޕްއާއި ގުޅުންހުރި 33،658 (ތިރީސް ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް) ކޭސް ފުލުހުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]jje.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް