ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ބިދޭސީން

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ހިންގަމުންދިޔަ ތިން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ގެސްޓްހައުސްގެ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ
  • އެއީ ދިރިއުޅުމަށް ރައްކާތެރިތަނެއް ނޫން
  • އެތަނުގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ވެސް ކުރޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 5 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 19:42 3,562

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންތަކެއް - މުހައްމަދު ފަޒީން

މާލޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ހިންގަމުންދިޔަ ތިން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންސްޕެކްޝަނެއްގައި އިމިގްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުމާ ގުޅިގެން ތިން ބިދޭސީއަކު އިމިގްރޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ 41 އަހަރުގެ ޖަހަންގިރު އަލަމްއާއި 27 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ޝޯރިފް އަދި 39 އަހަރުގެ އަބްދުލްގަނީ ކިޔާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ބިދޭސީން ހިންގަމުންދިޔަ ލޯކަލް ރެސިޑެންސް ގެސްޓްހައުސްއާ ބެހޭ ގޮތުން އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ އެތަނުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ދަށް ކަމަށާއި، އެއީ ދިރިއުޅެން ނުރައްކާތެރި ތަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެގެސްޓް ހައުސްގައި ވައި ދައުރުކުރާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތްކަމަށާއި އަދި އެއީ ސާފުތާހިރުކަން ވެސް ކުޑަ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ އެތަނުގައި ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތިން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ވެސް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެސްޓްހައުސް ހިންގަމުންދިޔަ ބިދޭސީއަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 105،000 އެއްހާ ބިދޭސީން އުޅޭކަމަށް ލަފާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންގެ އަތުގައި ޕާސްޕޯޓާއި، ވޯކްޕާރމިޓް ފަދަ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުމެއް ނެތެވެ. ޕާސްޕޯޓް ނެތް މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމުގައި ދަތިތަކާކުރިމަތިވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް