ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 17:16
އަންހެން ކުޅުންތެރިއަކު ބިލިއަޑް ކުޅެނީ، ގައުމީ ލެވެލްގައި ބިލިއަޑް ކުޅޭ އަންހެން ކުޅުންތެރިން މަދު
އަންހެން ކުޅުންތެރިއަކު ބިލިއަޑް ކުޅެނީ، ގައުމީ ލެވެލްގައި ބިލިއަޑް ކުޅޭ އަންހެން ކުޅުންތެރިން މަދު
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޕޫލް ބިލިއަޑް
އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމާއެކު އޮފީސް ބިލިއަޑް މުބާރާތް މެއި މަހު
 
ގައުމީ ލެވެލްގައި ބިލިއަޑް ކުޅޭނެ އަންހެން ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވޭ
 
ސިންގަލްސް އިވެންޓުގެ ބަދަލުގައި މިކްސް ޑަބަލްސް

އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނިންމައި އިންޓަރ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ބިލިއަޑް މުބާރާތް މެއި މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއަޑް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާއި ހިލާފަށް މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ މިކްސް ޑަބަލްސްގެ އިވެންޓު ހިމަނައިގެންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ސިންގަލްސް އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުރިއަށްދާނީ ޓީމް އިވެންޓާއި މިކްސް ޑަބަލްސް އެވެ.

އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބިލިއަޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަބްދުﷲ ބިޝާރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެކި މުބާރާތްތަކުގައި އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަކީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އަބަދުވެސް އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން މިއަހަރަކީ އެކަމަށް މިސްރާބު ހިފައިގެން މަސައްކަތްކުރާ އަހަރެއް ކަމަށެވެ.

ބިޝާރު ވިދާޅުވީ ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނެކޭ އެއް ވަރަކަށް އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް މި ކުޅިވަރުން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އަދި އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ޓީމު ވާދަކުރާ ބައެއް އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލަމުން ބިޝާރު ވިދާޅުވީ ގިނަ މުބާރާތްތަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އަބަދުވެސް ލިބެމުން އަންނަނީ އަންހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު ހިމެނޭ ޑަބަލްސް ޕެއާތަކަށް ކަމަށާއި އެގޮތުން އަންހެން ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ލެވެލްގައި ކުޅެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން އެފުރުސަތުތައް ގެއްލެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބިޝާރު ވިދާޅުވީ އުންމީދަކީ މިފަހަރުގެ އޮފީސް މުބާރާތުގައި ވީހާވެސް ގިނަ އަންހެން ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެ ގައުމީ ލެވެލްގައި ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

އޮފީސް މުބާރާތުގެ އިތުރުން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އަންނަނީ އަންނަ އެޕްރިލް މަހު އިންޓަރ ރިސޯޓް ބިލިއަޑް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި މުބާރާތަކީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ރިސޯޓްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް