ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ޓެމިލް ނާޑޫގައި ފެންބޮޑުވުން

ދެކުނު އިންޑިއާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް އިމާރަތްތައް ވެއްޓި 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

  • 3 ގެއެއް ވެއްޓި 17 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ
  • މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 2 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭ
  • ގެއްލުންވި އާއިލާތަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ލައްކަ ރުޕީސް ލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 09:24 | 2,375

ޓެމިލްނާޑޫގެ ސަރަޙާއްދެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި - ސީޖީޓީއެން

ދެކުނު އިންޑިއާއަށް ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް އިމާރަތްތައް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 17 އަށް އަރައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޓެމިލްނާޑޫއަށް މެދުނުކެނޑި ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި އެ އަވަށުގެ 3 ގެއެއް ވެއްޓި 17 މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 2 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ވިއްސާރައިގައި ޓެމިލްނާޑޫގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ އެ ޤައުމުގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެމަރޖެންސީ ޓީމްތަކާއި، ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަލިފާން ނިއްވާ ފަރާތްތައްވެސް ތައްޔާރީ ހާލަތަށް ގެނައިސް ރެސްކިއު ޓީމްތަކާއި ގުޅިގެން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ރިޕޯރޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި އާއިލާތަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ލައްކަ ރުޕީސް (ގާތްގަނޑަކަށް 5500 ޔޫއެސް ޑޮލަރު) ދިނުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.