އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
އޮސްޓްރޭލިއާ އަލިފާންގަނޑު

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އަލިފާންގަނޑު: އަނދާހުލިވި ގޭގެ ބައިތައް ހިފައިގެން މަޖިލިސް އިދާރާ ކުރިމައްޗަށް!

  • އަދިވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ދަނީ ރޯވަމުން
  • މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިމެދު އެ ޤައުމުގެ ވެރިން އިހުމާލު ވެފައިވާކަމަށް މީހުން ބުނޭ
  • ގިނަ ބައެއްގެ ގެދޮރާއި މުދާތައް ހަލާކުވެ އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގޮސްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 09:26 | 2,963

މެލިންޑާ ޕްލެސްމަންގެ ގެ އަނދާ ހުލިވެފައި - ބީބީސީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފެތުރުނު އަލިފާންގަނޑުގެ ސަބަބުން އަނދައި ހުލިވި ގޭގެ ބައިތައް ހިފައިގެން އަންހެނަކު އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ކުރިމަތީގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޖަންގަލިތަކުގަޔާއި، އެގައުމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކު ރޯވަމުން ދިޔަ މި އަލިފާންގަނޑުގައި މެލިންޑާ ޕްލެސްމަންގެ ގެ އަނދާ ހުލިވެފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ގޭގެ ބައިތައް ހިފައިގެން އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ކުރިމަތީގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި އަދިވެސް އަލިފާންގަނޑުތައް ފެތުރެމުންދާއިރު، މި އިހުތިޖާޖުގައި އޭނާ ވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިމެދު އެ ޤައުމުގެ ވެރިން އިހުމާލު ވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަންއަށް ޚާއްސަ މެސެޖެއް އަރުވާފައެވެ.

އެ މެސެޖުގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ގެ މިއަދު ހަލާކު ކޮށްލާފައިވާ ކަަމަށެވެ.

މެލިންޑާ އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ކުރިމަތީގައި ކުރި އިހުތިޖާޖު

އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި ނޮވެމްބަރު މަހު އެ ޤައުމުގެ އެކި އަވަށްތަކުން މީހުން ތައްޔާރީ ހާލަތައް ގެންނަން ޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ގެދޮރާއި މުދާތައް ހަލާކުވެ އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގޮސްފައިވެއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަންގަލި ތަކުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި- އަދިވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ދަނީ ރޯވަމުން

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުން މި އަލިފާންގަނޑާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ހުރި ގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ބޮޑުވަޒީރާއި ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ވަނީ އެ މައުޟޫ އޮއްބާލާފައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އޭނާއަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެކި އަވަށްތަކާއި، ޖަންގަލިތަކުގައި ހިންގަމުންދާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގަމުންދާ ދުވެލީގައި، ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާނަމަ އެއީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނުރައްކާތެރި ރަނގަބީލެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ. އަދި ޖަންގަލީތަކުގައި ހުރި ގިނަ ގަސްތަކާއި، ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫފި ނެތިދިއުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށްވާއިރު، ތިމާވެއްޓަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން މަސައްކަތްކުރުން މިހާރުވެސް ލަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.