ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ރާއްޖެ - ޔޫއޭއީގެ 48 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް

ޔޫއޭއީގެ 48 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނައިބްރައީސް ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި

  • ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީގައި ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައި ވަނީ 15 މާރިޗު 1978ގައި
  • މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
  • ޔޫއޭއީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ނައިބް ރައީސަށް ވަނީ ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވާފަ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 3 ޑިސެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 09:23 1,529

ޔޫއޭއީގެ 48 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ 48 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

ޔޫއޭއީގެ 48 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫއޭއީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ނައިބް ރައީސަށް ވަނީ ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫއޭއީއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. ސަޢީދު އަޙްމަދު އަލް ޝަމްސީއާއި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބުދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ނައިބް ރައީސްގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ރައީސް އަލް އުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމްވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައި ވަނީ 15 މާރިޗު 1978 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް