ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ދަ ގާލް އޮން ދަ ޓްރެއިން

ދަ ގާލް އޮން ދަ ޓްރެއިން ފިލްމް އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ރިލީޒްކުރަނީ

  • މި ފިލްމަކީ ހޮލީވުޑް ފިލްމެއްގެ ރީމޭކެއް
  • އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފިލްމް ރިލީޒްކުރާނެ
  • ފިލްމު ޑައިރެކްޓު ކުރަނީ ރިބޫ ދާސްގުޕްތާ

ކ. މާލެ | 30 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 13:12 | 2,583

ދަ ގާލް އޮން ދަ ޓްރެއިން - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ހޮލީވުޑްގެ މިސްޓްރީ ތްރިލަރ ފިލްމު "ދަ ގާލް އޮން ދަ ޓްރެއިން" ގެ ހިންދީ ރީމޭކް އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ ނޫހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ފިލްމުގެ ބައެއް ޝޫޓިންގްތައް މީގެ ކުރިން ވަނީ ލަންޑަންގައި ނަގާ ނިންމާލާފައެވެ. ފިލްމުގައި ބަޠަލާގެ ރޯލުން ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ފެނިގެންދާއިރު ފިލްމު ޑައިރެކްޓު ކުރަނީ ރިބޫ ދާސް ގުޕްތާއެވެ. އަދި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ ރިލަޔަންސް އެންޓަޓައިންމަންޓުންނެވެ.

"ދަ ގާލް އޮން ދަ ޓްރެއިން" ގެ ހޮލީވުޑް ފިލްމަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ޓޭޓް ޓެއިލާ ޑައިރެކްޓުކޮށް ރިލީޒް ކުރި ފިލްމެކެވެ. ޕައުލާ ހޯކިންސްގެ ވާހަކަ އަކަށް އުފައްދާފައިވާ މި ފިލްމުގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނުނީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަޠަލާ އެމިލީ ބްލަންޓްއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓަކުން ހެދި "ދަ ގާލް އޮން ދަ ޓްރެއިން" އަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 173.2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޢާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމެކެވެ. ރަލަށް ދެވި ހިފާފައިވާ އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ މި ފިލްމަކީ އެމިލީ ބްލަންޓްގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ފިލްމު ތަކުން ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.