އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އިންޑިއާ- ރޭޕް

އިންޑިއާގައި އަންހެނެއް ރޭޕްކޮށްލުމަށްފަހު އަންދާލައިފި

  • މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން 4 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވޭ
  • އިންޑިއާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން 92 ރޭޕްކޭސް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާ
  • އޭނާ ގެއިން ނުކުތީ ޑޮކްޓަރުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް

ކ. މާލެ | 30 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 04:10 | 4,114

އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހޯދުމަށް އިންޑިއާގެ އަންހެނުންތަކެއް އަޑުއުފުލަނީ - ސީ.އެން.އެން

އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ހައިދްރަބާދުގައި 27 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އަންދާލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވާއިރު، އޭނާ އަންދާލުމުގެ ކުރިން ބަޔަކު އޭނާ ރޭޕްކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ނަން ސިއްރު ކޮށްފައިވާ މި އަންހެން މީހާގެ އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ގެއިން ނުކުތީ ޑޮކްޓަރުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން އޭނާގެ ސައިކަލުގެ ޓަޔަރު ހަލާކުވި ކަމަށާއި، އެތަނުން ދިޔަ ލޮރީ ޑްރައިވަރެއް ސައިކަލުގެ ޓަޔަރު ހަދާދޭނެކަމަށް ބުނި ކަމަށް އޭނާގެ ދައްތަ ވަނީ މީޑިއާތަަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. އަދި އޭގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އޭނާގެ ފޯނަށް ގުޅިއިރު ނިވާލާފައި އޮތުމުން އާއިލާއިން ވަގުތުން އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް ބެލި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާގެ ޚަބަރެއް ނުވި ކަމަށް ރިޕޯރޓްތައް ބުނެއެވެ،

އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި އެއީ އޭނާކަން ޔަޤީން ކުރެވުނީ ލައިގެން ހުރި ހެނދުމުންނާއި އަޅައިގެން ހުރި ގަހަނާއިންނެވެ. ނަމަވެސް ފެނުނުއިރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޮޑުބައި ވަނީ އަންދާލާފައެވެ.

މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން 4 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާއަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް ގޮވާލާ މުޅި އިންޑިއާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އަޑުއުފުލާފައެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު ޓްވިޓަރގައިވެސް އެންމެ "ޓްރެންޑިންގ" މައުލޫއަކަށް އެ ޤައުމުގައި އޮތީ އޭނާގެ މަރުގެ ވާހަކަ ކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގޭންގް ރޭޕްތަކާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އިންޑިއާގައި އިތުރުވެފައިވާއިރު، އެ ޤައުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އިންޑިއާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން 92 ރޭޕްކޭސް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅައެވެ. އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް ރޭޕްއާއި ގުޅުންހުރި 33،658 (ތިރީސް ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް) ކޭސް ފުލުހުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.