އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އިރާޤު

އިރާޤުގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމައިފި

  • އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ އައު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި
  • މުޒާހަރާތަކުގައި އާންމުންގެ 400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވޭ
  • ރަސްމީކޮށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ވަކި ތާރީޚެއް އިއުލާނު ކުރައްވާފައެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 30 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 04:08 | 2,342

އިރާޤުގެ ބޮޑުވަޒީރު އާދިލް އަބްދުލް މަހްދީ - ރޮއިޓަރސް

އިރާޤުގެ ބޮޑުވަޒީރު އާދިލް އަބްދުލް މަހްދީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މަހްދީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމިކަން އެމަނިކުފާނުގެ އޮފީހުން އިއުލާނު ކޮށްފައި މިވަނީ އިރާޤުގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައި، އާންމުންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގޮވާލައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން މި މުޒާހަރާތަކުގައި އާންމުންގެ 400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުގް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މަހުދީގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ޤައުމުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އަދި އައު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ޤަބޫލު ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ބާރުއަޅާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީކޮށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ވަކި ތާރީޚެއް އިއުލާނު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އިރާޤުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާ ތަކުގެ ތެރެއިން

އިރާޤު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގައި މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންދާއިރު، ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުން އަންނަނީ އެ ޤައުމުގެ މަޝްރަހު ގާތުން ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރަމުންނެވެ.

އިރާޤުގެ ޢާންމު ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ކަމަށާއި، އީރާނާށް ވާގިވެރިވެދޭކަމަށް ބުނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ނެތް ކަމަށްވެސް ބުނަމުންދާއިރު، މި މުޒާހާރާތައް ކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ތަޢުލީމީ ޒުވާނުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.