ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ފިންލޭންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

  • އެ ޤައުމުގެ ބިޒްނަސް ކޮމިއުނިޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވޭ
  • ދެ ޤައުމުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި
  • ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައިވެސް ސޮއި ކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 30 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 04:01 | 2,366

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ފިންލޭންޑަށް ކުރެއްވި ދަތުުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުން - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ފިންލޭންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ.

ފިންލޭންޑުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޕެކާ އަވިސްތޯގެ ދައުވަތަކަށް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ޕެކާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ޤައުމުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިނިސްޓަރގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ބިޒްނަސް ކޮމިއުނިޓީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރާއްޖެއާއި ފިންލޭންޑާއި ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ފިންލޭންޑުގެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ފިންލޭންޑާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައިވެސް ސޮއި ކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ދެ ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދީ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ފިންލޭންޑަށް ދަތުރު ކުރައްވާފައިވާއިރު، މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްވެސް ވަނީ ފިންލޭންޑަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖެއާ ފިންލެންޑާއި ދެމެދު ހާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ 1984 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.